Skip to main content

Escola Banús

Escola d'infantil i primària

On som i com contactar-nos 

35.Banús

Portes Obertes Virtuals de l'Escola Banús

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Un cop d'ull al projecte educatiu

 • Ens proposem l’educació dels alumnes en tots els àmbits de la personalitat, en l’àmbit del coneixement científic, cultural i artístic, i en l’àmbit dels valors.
 • Adoptem principis metodològics oberts basats en una interacció dels mestres amb els alumnes que estimuli i orienti l'aprenentatge, i que promogui la reflexió per relacionar, transferir i aplicar els coneixements.
 • Dissenyem eines i processos d’avaluació per regular i millorar l’aprenentatge dels alumnes, per reflexionar sobre la pràctica docent dels mestres, i per buscar i experimentar noves accions educatives.
 • Atenem les necessitats educatives especials dels alumnes i organitzem suports individuals i en petit grup per compensar les seves dificultats.
 • Treballem la convivència basada en la disciplina i la responsabilitat, dins d’un ambient de respecte, confiança i afecte.
 • Impulsem la inclusió i cohesió social de l’alumnat i la comunitat.
 • Som una escola oberta a les famílies, a les seves iniciatives i a la seva participació en la vida del centre. 

Projectes singulars de l'escola

Trets diferencials del projecte educatiu

 • Jo llegeixo, tu llegeixes: activitats setmanals per potenciar hàbits lectors i gust per la lectura.
 • Ajuda'm que tinc un problema: projecte col·laboratiu i interdisciplinari de matemàtiques, llengua i CMSC.
 • Experimentem al laboratori: experiències de CMN i activitats d'aprendre a aprendre.
 • Projecte d'impuls del càlcul i la lectoescriptura a pàrvuls: programes propis per a l'adquisició de competències matemàtiques i lectoescriptores.
 • Revista escolar per potenciar la comunicació escola-família i afavorir la funcionalitat de la lectura i escriptura entre l’alumnat.
 • Experimentació de programes competencials en col·laboració amb el Departament d'Educació.
 • Tallers de plàstica al CI: conjunt de 8 tallers rotatius dirigits per mares i pares.
 • Teatre: sessió setmanal de teatre a EI i EP i representació d'una obra, davant la comunitat.
 • Impuls del voluntariat entre famílies i antics alumnes

Serveis Complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

 • Activitats extraescolars: entre d’altres futbol, taekwondo, dansa, teatre, anglès...
 • Acollida matinal de 8:00 h a 9:00 h.
 • Menjador escolar.
 • Escola de Pares i mares: ofereix un conjunt d'activitats dins i fora de l'horari escolar per les famílies.
 • AMPA (Associació de Mares i Pares): organitza les activitats extraescolars, canalitza les inquietuds dels pares i mares i participa en el Consell Escolar.