Skip to main content

Escola Ausiàs March

Escola d'educació infantil i primària

On som i com contactar-nos 

24.Ausiàs March

Portes Obertes Virtuals de l'Escola Ausiàs March

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu

L’escola Ausiàs March té 40 anys d’ història. Ha crescut i evolucionat paral·lelament a la història del seu barri. Es troba situada a Santa Coloma de Gramenet i està ubicada al barri Llatí. Som una Escola pública, catalana , democràtica, amb canals de participació per a tots els membres de la comunitat educativa.  Som una escola petita d’una sola línia on tothom és conegut i considerat. Portem des del 1977 fent escola al barri. 

Eduquem en valors i per a la pau.


Projectes singulars d'escola

Trets diferencials del nostre projecte

Treball amb metodologies diverses: A la nostra escola treballem amb diverses metodologies per tal de provar de garantir l’assoliment de les competències per part del nostre alumnat.

  • El treball per ambients consisteix en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials. En els ambients el nen és el protagonista i participa d’una manera més activa i constructiva, per tant més significativa per a ell.
  • En el treball per projectes implica un aprenentatge més interdisciplinari que respon a les inquietuds de l’alumne. Permet desenvolupar algunes habilitats transversals molt importants, com ara: la capacitat per aprendre de manera autònoma, per treballar en grup, per comunicar-se de forma efectiva, etc.
  • En el teixit aula, treballem a la classe on garantim un treball més sistemàtic de les matèries per tal de poder afavorir l’assoliment dels continguts.

Entrada relaxada:  L’arribada dels infants a l’escola es fa a les 9:00 del matí, nosaltres, entenem que, per a les famílies en general i els infants petits en particular, les transicions han de ser suaus i que les presses no afavoreixen la bona adaptació a l’escola. Per tant el moment de l’entrada és crucial perquè determinarà fins a cert punt la resta de la jornada. Alhora, els permet als infants acomiadar-se de la seva família i rebre una benvinguda pausada i individualitzada dels Mestres i companys.

Anglès:  A la nostra escola donem molta importància a l’aprenentatge de les llengües estrangeres, és per això que s’inicia l’anglès a P4, i un dels ambients d’aprenentatge (on hi participen els infants de P3, P4 i P5) es realitza en anglès. Pel que fa a primària l’àrea de Música es realitza en anglès.

Tallers de matemàtiques i llengua: A primària es realitzen els tallers de matemàtiques i llengua per cicles, on es porta a terme un treball tant manipulatiu i de comprensió com sistemàtic. Aquests tallers es realitzen per cicles de manera que afavoreix el treball intercicles, que considerem molt positiu i enriquidor per l’infant.

Colònies i sortides: A l’escola es realitzen sortides trimestrals per tal de potenciar i enriquir el treball realitzat a l’aula. Així mateix es realitzen les colònies anuals on van tots els alumnes de l’escola des de primer.

Serveis complementaris

  • Menjador escolar.
  • Temps del migdia amb racons i activitats.
  • Servei d'acollida matinal i per la tarda.
  • Activitats extraescolars.
  • AMPA