Skip to main content

Escola Antoni Gaudí

Escola d'educació infantil i primària

 

On som i com contactar-nos 

36.Antoni Gaudí


Portes Obertes Virtuals de l'Escola Antoni Gaudí

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu del centre

 • Una escola participativa i dialogant, compromesa amb l’entorn, basada en el respecte mutu, la tolerància, l’empatia i amb el convenciment que tots i totes som importants i necessaris, en un ambient d’afecte. Transmissora de valors propis d’una societat democràtica, que fomenta l’esperit crític i creatiu.
 • Una escola potenciadora de valors, d’autoestima, del concepte positiu d’un mateix, de la valoració personal i la confiança en les pròpies capacitats, valorant la cultura de l’esforç personal i de grup, la responsabilitat, la participació, l’interès, saber pensar i raonar i el gust per aprendre a aprendre, així com també la capacitat de ser feliç.
 • Una escola inclusiva, capaç d’entendre la diversitat com a eina enriquidora fomentant l’empatia, la cooperació, l’acceptació de la diversitat i el respecte als altres, tots som semblants però diferents i únics.
 • Una escola que potencia la seva llengua vehicular com a llengua de comunicació i aprenentatge, entenent com a prioritari l’assoliment d’un bon nivell lingüístic.
 • Una escola que promou el fet d'aprendre fent, mitjançant la investigació, l’experimentació, l’observació, el destruir i tornar a construir.
 • Una escola compensadora, que fomenta la pluralitat d’estratègies d’aprenentatge adaptades a la diversitat de necessitats educatives, donant una atenció més individualitzada per compensar les desigualtats dels infants i les famílies.
 • Una escola que vol avançar en el treball en equip, basat sempre en el diàleg, la reflexió i el consens.
 • Una escola avaluadora, concebuda com una actitud reflexiva i dinàmica, ajustant la pràctica educativa a la situació real dels nostres alumnes i el nostre entorn.
 • Una escola que creu en la complicitat i col·laboració de les famílies per portar a terme aquesta difícil tasca d’educar, una escola de tots/es i per a tots/es.

Projectes singulars de l'escola

Trets diferencials del nostre projecte

 • Ràdio
 • Espais d’aprenentatge Ed. Infantil- C. Inicial
 • Tallers C. Mitjà- C. Superior
 • Hort
 • Teatre
 • Revista digital
 • Projecte pati
 • Llegim en parella
 • Projecte de col·laboració amb l’INS Terra Roja

 

 

Serveis Complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

 • Menjador escolar
 • Activitats extraescolars de migdia
 • Activitats extraescolars de l’AMPA