Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

  • De qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO.
  • De qualsevol modalitat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat/da.
  • De la modalitat d’arts.
  • Si es prové d’un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l’institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d’arts).

CALENDARI

10 de maig: publicació de l’oferta inicial de places escolars.

Del 14 al 21 de maig (ambdós inclosos): període de presentació de sol·licituds de preinscripció.

23 de maig: últim dia per presentar la documentació.

4 de juny: publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

Del 5 al 12 de juny (ambdós inclosos): termini de presentació de reclamacions.

17 de juny: publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

18 de juny, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona): SORTEIG del número de desempat.

21 de juny: publicació de la llista ordenada definitiva.

5 de juliol: publicació de l’oferta final de places escolars.

8 de juliol: publicació de la llista d’alumnat admès i llista d’espera.

Del 9 al 15 de juliol (ambdós inclosos): període de matriculació per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada.

Del 9 al 15 de juliol (ambdós inclosos): període perquè l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre.

Del 6 al 10 de setembre (ambdós inclosos): període de matriculació per a l’alumnat de batxillerat pendent de l’avaluació de setembre.

Més informació al lloc web de la Generalitat.