Número de desempat

Al sorteig celebrat aquest dijous 9 al matí als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament, el número obtingut per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat és el 140.574.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle), PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Publicació de l’oferta inicial: 27 de març de 2019

Preinscripció:   

  • Presentació de sol•licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
  • Es pot presentar documentació fins el dia 10 d’abril de 2019.

Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019

Termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019.

Publicació de las llista de sol•licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019.

• Publicació de la llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

• Període d’ampliació de peticions per a les sol•licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Publicació de l'oferta final: 11 de juny de 2019.

Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2019.

Matrícula:  

  • Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària obligatòria: del 20 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.  
  • Segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

• Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 1 d’octubre de 2019

Cliqueu aquí per accedir i descarregar el full de preinscripció

Portada del full de preinscripció
Cliqueu a l'imatge per accedir al full de preinscripció en format PDF