Formació

L’OMIC presta serveis de formació en matèries relatives als drets de les persones consumidores a totes aquelles entitats o col·lectius que ens ho sol·licitin. Contacta’ns!

Col·laboració

Una de les funcions de l’OMIC és difondre els drets de les persones consumidores i, en aquesta línia, realitzem i donem suport a campanyes de sensibilització de consum responsable. Contacta’ns!