Assessorament

Vols saber quina normativa de consum regula el teu sector comercial? Tens dubtes sobre les teves obligacions legals vers els teus clients consumidors finals? T’informem!

Formació

A l’OMIC organitzem sessions informatives amb l’objectiu d’informar els empresaris o comerciants de la nostra ciutat sobre els requisits de la seva activitat relacionat amb els drets i deures de les persones consumidores i usuàries per tal de prevenir irregularitats.

Mediació i resolució de conflictes

Algun client t’ha plantejat una reclamació? Voleu solucionar el conflicte però no hi ha manera de posar-vos d’acord?  A l’OMIC us podem ajudar a trobar una solució satisfactòria a les dues parts a través d’una mediació presencial i de forma senzilla, ràpida i gratuïta.

 Què és la mediació en consum?

D’acord amb l’art.132-1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, la mediació de consum és un procediment que es caracteritza per la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, que té com a objecte ajudar les parts i facilitar l’obtenció per elles mateixes d’un acord satisfactori. 

He rebut una proposta de l’Ajuntament per fer una mediació presencial per una reclamació que han posat contra el meu establiment. És obligatori acceptar?

No. La mediació és caracteritza per ser voluntària, això vol dir que les parts són lliures d’acollir-se a la mediació i també de desistir-ne en qualsevol moment. Ara bé, és molt recomanable assistir-hi ja que d’aquesta manera es demostra professionalitat i serietat en l’atenció als clients i, a més, es pot aconseguir un acord per resoldre el conflicte que sempre beneficiarà a les dues parts.

El mediador ajuda al consumidor?

No. D’acord amb el principi d’imparcialitat, la persona mediadora té el deure d’ésser imparcial i, en conseqüència, ha d’ajudar els participants a assolir els acords pertinents sense imposar cap solució ni mesura concretes.  

I si acceptem anar a la mediació i no ens posem d’acord amb el reclamant?

En la reunió que es convoqui per celebrar la mediació s’intentarà que les dues parts, per si mateixes, arribin a un acord que els resulti satisfactori. Si hi ha acord, es recollirà en un document que firmaran totes les parts intervinents amb el compromís de donar-ne compliment. Si les parts no troben cap solució i no es posen d’acord, la mediació finalitza i es signa un document conforme s’ha intentat la mediació però no s’ha arribat a cap acord. En aquest cas, la part que vulgui continuar la reclamació ho haurà de fer per la via de l’arbitratge de consum o la via judicial.

*Podeu trobar més informació al quadern de consum La mediació i l’arbitratge de consum

Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia

Necessites Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia? Totes les persones físiques o jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores estan obligades a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia d’acord amb un model normalitzat. Si no en disposes, aquí pots descarregar-te’ls o bé sol·licitar que te’ls facin arribar.