Què son?

La venda en rebaixes suposa la reducció del preu d’un producte en relació amb el seu preu habitual. Ara bé, aquesta reducció de preu en cap cas pot implicar una reducció de la qualitat del producte, sinó tot el contrari, està expressament prohibit vendre productes deteriorats o de baixa qualitat durant les rebaixes.

Els comerciants poden decidir lliurement si volen fer rebaixes o no, i també poden decidir en quina data començar-les i quina durada tindran. L’única condició és que si decideixen fer-ne, hauran de mantenir la temporada de rebaixes com a mínim una setmana i com a màxim dos mesos, dins de les dues temporades anuals permeses legalement, i que són:

  • Del 7 de gener i el 6 de març, les rebaixes d’hivern.
  • De l’1 de juliol al 31 d’agost, les rebaixes d’estiu. 

Un cop anunciades al públic les rebaixes, l’establiment ha de disposar d’un nombre suficient de productes per a cobrir la temporada, i les condicions de venda dels productes rebaixats han de ser idèntiques a les de la resta de l’any. Per exemple, si un establiment admet targetes de crèdit, també les haurà d’acceptar durant les rebaixes.

Durant la temporada de rebaixes, l’establiment pot tenir a la venda productes rebaixats junt amb d’altres que no ho estiguin, sempre i quan estiguin ben diferenciats els uns dels altres, i no portin a confusió al consumidor. 

Requisits dels productes rebaixats

Els productes rebaixats han de complir els següents requisits:

  • Han de mostrar el preu antic al costat del preu rebaixat, a efectes que el consumidor conegui l’import o el percentatge que s’ha descomptat.
  • Els productes rebaixats han de ser els mateixos que l’establiment tenia a la venda abans de començar les rebaixes i, com dèiem, no poden estar deteriorats, ni poden ser d’una qualitat més baixa. És a dir, els comerciants no poden adquirir productes expressament amb la finalitat de vendre’ls en la temporada de rebaixes, ni tampoc poden vendre els saldos com si fossin productes de rebaixes.

Règim voluntari de canvis o devolucions en temporada de rebaixes

Els establiments que acceptin bescanviar els productes que siguin conformes han d’anunciar de forma visible aquesta possibilitat, així com les seves condicions (termini durant el qual es pot fer el canvi; si només s’accepten canvis o també la devolució dels diners; si es lliurarà un val de compra i el període de validesa d’aquest; etc.).

Tanmateix, aquells establiments que habitualment acceptin el canvi o la devolució dels productes i decideixin no fer-ho en relació als productes adquirits durant la temporada de rebaixes, també hauran d’anunciar visiblement i clarament aquesta decisió.

D’altra banda, si un consumidor compra un producte abans de la temporada de rebaixes i l’establiment li fa un val de compra durant l’època de rebaixes, el val de compra s’ha de fer al preu que el consumidor realment hagi pagat pel producte, i no al preu rebaixat.

El règim voluntari de canvis o devolucions no afectarà al règim legal en matèria de garantia dels productes.

Logo de l'OMIC

Tornar