Logo de l'OMIC

Tornar


Què són els missatgess premium?

Són molt freqüents els anuncis en televisió o en premsa d’ofertes  aparentment molt econòmiques –o, fins i tot, gratuïtes- per descarregar-se en el mòbil tons, logotips, jocs o música d’actualitat. Aquests anuncis busquen captar l’atenció dels usuaris, sobre tot dels més joves, perquè enviïn un missatge a un número determinat sol·licitant el servei.

Aquests missatges, coneguts com a missatges “premium”, suposen una tarificació addicional que ha de pagar l’usuari de forma addicional al cost del missatge normal.
 

Quin problema generen?

En la majoria d’ocasions la publicitat fa pensar que únicament es sol·licita el servei per un sol cop i, per tant, que només es farà el pagament del servei en rebre el missatge de resposta amb el to, el logotip, el joc o la música sol·licitada. Ara bé, en realitat, quan l’usuari envia el missatge, és habitual que l’empresa que el rep el doni d’alta en un servei continu, pel qual constantment li estarà enviant missatges, cobrant-li un import determinat per cadascun d’ells. D’aquesta manera, l’usuari veurà en les següents factures tot un seguit de càrrecs per aquests missatges rebuts, o bé, pel cas del sistema prepagament, veurà que el seu saldo desapareix per la recepció d’aquest tipus de missatges.

Per evitar aquesta situació, la normativa reconeix una sèrie de drets als usuaris.
 

Dret de desconnexió.

Els usuaris tenen dret a sol·licitar al seu operador de telefonia la desconnexió d’aquests tipus de serveis. D’aquesta manera es pot evitar que des del terminal mòbil es puguin enviar aquests tipus de missatges de cost superior a un SMS ordinari.

Dret a conèixer les dades del prestador del servei i les seves característiques.

Els prestadors d’aquests tipus de serveis estan obligats a enviar als usuaris un missatge informatiu sobre la seva identitat, el tipus de contingut i el preu de servei subministrat.  A més a més, si el missatge serveix per participar en un concurs, votació, etc., l’usuari ha de rebre un missatge de confirmació de la seva participació.
 

Dret a rebre la factura desglossada.

Les factures de telèfon han d’incloure el desglossament de la part corresponent a l’enviament del missatge i la part que es paga pel servei afegit. D’aquesta manera, si l’abonat no paga la part corresponent al servei afegit per discrepàncies en la facturació, no se li podrà suspendre ni el servei telefònic ni el servei bàsic de missatgeria.