Logo de l'OMIC

Tornar


Tot i les primeres reticències enfront el comerç electrònic, cada cop hi ha més consumidors que es decideixen a utilitzar Internet com un mitjà més còmode i ràpid per realitzar els seus actes de consum. Les previsions indiquen, a més, que aquest tipus de relacions comercials esdevindran quelcom veritablement rellevant en el futur, per tant, és necessari que els ciutadans s’hi acostumin i coneguin quins són els riscos inherents a aquesta nova esfera del consum.

La necessitat de facilitar dades personals quan adquirim un producte o contractem un servei a la xarxa, exigeix prendre algunes precaucions per evitar la interceptació de les mateixes per part de tercers. En aquest sentit, els principis bàsics del comerç electrònic són:

  • Comprar o contractar només a través de pàgines web segures. Són aquelles que xifren o codifiquen l’intercanvi d’informació entre consumidor i empresa, de manera que aquesta no sigui accessible a altres subjectes. Normalment, el navegador ens informa de l’accés a una pàgina segura mitjançant una icona en forma de clau o de pany o a través d’un avís de contingut segur. També és important saber que les direccions web amb continguts xifrats comencen per https, enlloc de l’habitual http.
  • Verificar que a la web hi apareixen: nom, CIF, domicili social (direcció física) i dades de contacte de l’empresa.
  • Prioritzar el pagament contra reemborsament. Si aquesta opció no és possible, facilitar dades bancàries o de la targeta de crèdit només mitjançant pàgines segures i mai a través de correu electrònic .
  • Al tractar-se d’una compravenda a distància, disposem de 7 dies per retornar el producte sense al·legar cap causa. No podran penalitzar-nos per la devolució, però haurem d’expressar la nostra voluntat mitjançant carta certificada o burofax adreçat al domicili social del venedor, sempre abans d’exhaurir el mencionat termini de revocació. 
  • Conservar mails intercanviats amb l’empresa, tickets i factures per fonamentar una eventual reclamació.
  • Recordar que el fet de comprar productes a través d’Internet no pot suposar mai mancances en la qualitat o en la garantia dels mateixos.