Logo de l'OMIC

Tornar


La normativa considera “centres de bronzejat artificial” a tots aquells establiments que disposen de bancs solars o màquines de bronzejat. Per tant, queden inclosos els  centres exclusius de bronzejat i també els centres d’estètica, perruqueria, gimnasos, etc. que disposin d’aquest tipus de maquinària, així com aquells que disposin de bancs solars amb funcionament automàtic, mitjançant monedes o targetes.

Tots els establiments que presten serveis de bronzejat artificial han de complir, entre d’altres, les següents obligacions:

 • Realitzar una comunicació normalitzada a la Generalitat abans de l’inici de l’activitat, i abans de posar en funcionament els bancs solars.
 • Portar un llibre de manteniment per a cadascun dels bancs solars.
 • Realitzar una revisió periòdica anual dels aparells per part de les Entitats d’Inspecció i Control concessionàries de la Generalitat, i exhibir l’etiqueta conforme s’ha superat.
 • Disposar de personal amb formació suficient.
 • Facilitar als usuaris la informació, com a mínim en català, dels següents extrems:
  • Cartell a l’entrada de l’establiment comunicant la prohibició d’ús per als menors de 18 anys.
  • Cartell d’advertiments per a la correcta utilització dels bancs solars.
  • Informació de preus i horaris.
  • Fitxes personalitzades on anotar el control i seguiment de les sessions.
  • Full de consentiment informat que l’establiment ha de conservar durant, com a mínim, cinc anys.
  • Informació sobre l’existència de Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia a disposició dels usuaris.