(copia 1)

Categoria del producte

Joguines

Identificació del producte

DISFRESSA dimoniet BEBÈ, marca MOM, ref. 3261, 1-2 anys

Naturalesa del risc

Asfíxia. Genera peces petites

Mesures a adoptar

Retirada del Mercat

Administracions competents

Immobilització /comis 

Comerciants

Devolució al fabricant importador i notificació a l’administració.

Persones consumidores

Devolució al comerciant i notificació administració.

Data i número d’alerta

09/01/2017       CCAA 8/2017

Formulari de notificació a l'administració