Àrea de documentació relacionada

Existència i localització de reproduccions

L’Arxiu té digitalitzada la sèrie documental “Llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament” des de 1836 fins l’any 2009.

Aquesta digitalització es va portar a terme l’any 2011, dintre del Programa de Digitalització de Documents, que desenvolupa anualment la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Les actes es troben en un disc extern i es poden consultar en els següents formats: JPGs, PDFs, XMLs, TIFFs.

Documentació relacionada

Al Ple del 30 de maig de 1986, per unanimitat de tots els regidors presents, es va acordar crear l’Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet, ubicant-lo a les dependències del Museu Torre Balldovina. De la mateixa manera, es va autoritzar als col·laboradors designats per l’Àrea d’Educació i Cultura, sota la supervisió tècnica de la Direcció del Museu, a procedir al registre minuciós de tots els documents de l’Arxiu Municipal i al seu desglossament en Arxiu Històric i Arxiu Administratiu en una primera fase, prenent com a límit la documentació fins a l’any 1945, inclusivament.

La documentació procedent del desglossament, prop de 40 metres lineals de documentació, es va posar a càrrec del Museu a títol de dipòsit indefinit.

Bibliografia

No existeix bibliografia sobre el fons. Sobre la història de Santa Coloma de Gramenet hi ha una extensa bibliografia, entre la qual destaquem la utilitzada per informar de l’element “Història del productor”.

CLAVELL I MIEJIMOLLE, Magda; GARCÍA I ALMAGRO, Paqui: Imatges del Poble 1870-1943, Santa Coloma de Gramenet: Ed. Museu Torre Balldovina i Servei d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 1994.

CARRERAS GARCÍA, Montserrat; RUÍZ TOSSAS, Helena: La República i la Guerra Civil a Sta. Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Gramenet: Ed. Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet i Generalitat de Catalunya, 1986.

GRUPO DE HISTÓRIA JOSÉ BERRUEZO: ÁGORA. Revista de Historia local de Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Gramenet: Ed. Medusa, 2002