Compliment general dels compromisos

Els resultats obtinguts han estat els següents:

  • El 82% dels compromisos s'ha complert segons els objectius inicialment previstos
  • El 10% dels compromisos s'ha incomplert
  • El 8% no s'ha avaluat

A continuació podeu consultar les causes que han impedit el compliment i l'avaluació de certs compromisos.

Quan s'incompleixen compromisos, els serveis i els departaments responsables dissenyen accions de millora per evitar futures desviacions. Aquestes accions consten en aquest informe tècnic.

Compliment general dels compromisos de les cartes
Fes clic sobre la imatge
Causes d'incompliment dels compromisos
Fes clic sobre la imatge