Govern Obert

En aquest espai trobareu tot el material relacionat amb el Govern Obert i Participació Ciutadana que es basa en tres grans principis: Transparència, Participació i Col·laboració.

Què és el govern obert?

El Govern Obert és un canvi de model en les administracions públiques, una nova manera de governar i de treballar des de l'organització municipal. Aposta per un govern de la ciutat obert, que vol dir més transparent, accessible, que reconeix la saviesa de la societat i és capaç de connectar les capacitats de les organitzacions i els ciutadans.

És un model on l'administració informa, obre el seu coneixement, escolta a la ciutadania, hi conversa i cerca la seva col·laboració, fomentant un major ús de les noves tecnologies.

Govern obert i Participació ciutadana

La democràcia és important a la nostra ciutat perquè és el sistema amb el que ens governem i gestionem els interessos diferents, i fins i tot contradictoris, de les persones que hi viuen i hi conviuen.

L'experiència de Santa Coloma i d'altres ciutats i pobles de Catalunya, ens demostra que promoure la participació ciutadana ja no és suficient. Cal avançar un pas més per superar la crisi del model actual amb més i millor democràcia i una administració que posi a la ciutadania al centre de l'acció pública.

Una visió més àmplia de la democràcia ens porta a parlar de: millor representació (transparència i rendició de comptes), millor participació (multiplicitat de canals més útils) i millor implicació directa de més agents socials.