Servei de Salut Pública

 

Ja es poden demanar les activitats de promoció de la salut a centres educatius mitjançant el PAECC.

L'oferta inclou activitats a primària, ESO i secundària postobligatòria:

La finalitat principal del Servei de Salut pública és vetllar per la salut dels ciutadans i ciutadanes valorant les necessitats de salut de la població en general, i es especial dels grups de població més desfavorits i en situació de més risc.

Desenvolupa accions de prevenció i actuació immediata de promoció i protecció de la salut.

Igualment, l’Ajuntament treballa per garantir l’equitat en l’accés als ciutadans i ciutadanes als serveis que permetin mantenir i millorar la seva salut.

Servei de Salut Pública

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00

Coordinació i administració
ext. 3054
salutpublica@gramenet.cat

Seguretat alimentària ext. 3050 protecciosalut@gramenet.cat

Promoció de la salut ext. 3074 promociosalut@gramenet.cat