El Servei de Convivència

El Servei de Convivència treballa per a tots i totes els ciutadans de Santa Coloma, vetllant per garantir la igualtat de drets i deures, i intervenint a tota la ciutat, des d’una estratègia de proximitat, per tal de minvar les situacions que puguin esdevenir distorsionadores de la convivència.

Per desenvolupar la seva tasca, el Servei de Convivència desenvolupa els següents programes:

  1. Equip de Mediació i Suport a les Comunitats de Propietaris

  2. Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius

  3. Projectes Extraordinaris (Actualment en curs el projecte Joves en Xarxa )


Cliqueu l'imatge per accedir al document en format PDF

El relat de la intervenció: construint la convivència pretén posar a l’abast de tothom el procés de millora continuada en el treball per la convivència a la ciutat. Així, segons el context determinat, aquest relat fa referència a la diagnosi, la planificació, l’actuació concreta, i l’avaluació; sense perdre de vista la transformació social succeïda. Aquest document intenta seguir així el procés en forma d’espiral, més adaptat a la realitat existent que no una visió temporal essencialment lineal.

El document s’estructura a partir del relat temporal municipal entenent que els diversos períodes polítics ens doten d’un marc explicatiu, en el qual interrelacionen el context històric i demogràfic, el polític i organitzatiu i  les intervencions i actuacions de caràcter concret. Val a dir que les diverses nocions i els diferents marcs conceptuals utilitzats estan directament relacionats amb els aprenentatges, els coneixements i l’acumulació d’experiència, i per tant han canviat amb la pràctica i l’evolució dels discursos tant a nivell local com global.Contacte:

Centre Cívic Fondo. C. Wagner, 19
De dilluns a divendres
Matí: de 10 a 14 h.
Tardes: de 16 a 22 h. - Tel. 93 392 27 14
Correu electrònic

Atenció permanent: 93 462 40 84

Policia Local: 092

 
 

VÍDEO - Doneu a conèixer la mediació al vostre municipilogo d'accés presentació documents en Prezi

Equip d'intervenció i mediació en el territori

L’Equip de mediació i suport a les comunitats de veïns i veïnes està composat per personal especialitzat en la intervenció social i comunitària, que actua sobre qüestions de civisme i bon veïnatge, aplicant les tècniques de la mediació. Més informació