SC+
  • Recull de fotografies de diferents aspectes realacionats amb el medi ambient

Medi Ambient

versió imprimible
imatge decorativa. Oficina de Canvi Climàtic


  • Recull de fotografies relacionades amb diferents aspectes del medi ambient


Agenda 21 Local

L’origen de l’Agenda 21 Local el trobem a la Conferencia Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992 (Cimera de la Terra). L’Agenda 21 de Santa Coloma té com a objectiu definir i tirar endavant una estratègia de desenvolupament de la nostra ciutat que sigui sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment, és a dir satisfer les necessitats actuals de la nostra població sense comprometre les necessitats dels nostres fills i nets.

Amb l’aplicació de l’Agenda 21 de Santa Coloma estem contribuint a millorar el nostre medi ambient local al mateix temps que contribuïm a un desenvolupament sostenible del nostre Planeta. 

Aconseguir l’objectiu de la sostenibilitat comporta un gran esforç ja que afecta a com desenvolupem la nostra vida social i econòmica al i també a la nostra relació amb el medi. La supervivència del nostre sistema de vida depèn d’un fràgil equilibri entre el manteniment de la diversitat biològica, la salut humana i la qualitat de l’aire, de l’aigua i del sòl. Per tant, per ser sostenibles hem d’aconseguir:

  1. Que el consum de recursos naturals no superi la capacitat dels sistemes naturals per regenerar-los.
  2. Que el ritme amb que alliberem contaminants no superi la capacitat del medi per absorbir-los. Al món hi ha un repartiment desigual de la riquesa i el consum: el 20 % de la població mundial, corresponent als països més desenvolupats, consumeix el 80% dels recursos disponibles. Per això, per ser sostenibles a més a més hem d’aconseguir:
  3. Que hi hagi una millora de la justícia social i de la democràcia
  4. Que es superin els esquemes culturals actuals on la qualitat de vida s’identifica amb la possessió de béns materials i amb la utilització indiscriminada de recursos.

 Abans d’endinsar-nos en aquestes pàgines en el procés de sostenibilitat en el que està immers la nostra Ciutat, cal fer un repàs històric a com s’ha aconseguit arribar a l’Agenda 21 de Santa Coloma tal i com està ara. 

Al principi

Inici del procés a l'any 1999

Fruit de la conscienciació en front de la necessitat d’un desenvolupament sostenible, l’any 1999 s’elabora l’Auditoria Ambiental Municipal de Santa Coloma de Gramenet i s’inicia el procés cap a l’Agenda 21 Local, sent la nostra ciutat una de les pioneres a Catalunya en aquest procés de desenvolupament sostenible.
Aquesta primera fase d’auditoria, on es dibuixa la fotografia de l’estat ambiental de Santa Coloma, va ser dirigida per especialistes en la matèria i hi participaren els agents socials i econòmics de la nostra Ciutat.
L’objectiu de la participació ciutadana en aquesta primera fase, en la que es van organitzar sessions de discussió, era crear un marc de trobada, de discussió i d’intercanvi d’idees que permetés als tècnics identificar les prioritats dels ciutadans en front dels problemes ambientals, socials i econòmics de Santa Coloma.
D’aquella auditoria, i amb el consens de tots els agents socioeconómics, culturals i polítics que hi van participar activament en el procés, va sorgir el Pla d’Acció Ambiental cap a la Sostenibilitat que va ser signat de forma plenària per l’Ajuntament al Març de 1999.

Al principi

Pla d'acció ambiental

El Pla d’Acció s’estructura al voltant de 10 Línies Estratègiques d’actuació o objectius de sostenibilitat. Per assolir els objectius de cada Línia estratègica es defineixen les accions i actuacions concretes necessàries definint per a cada Acció el grau de prioritat, els responsables per a dur-la a terme, la programació en el temps, els pressupostos necessaris i les fonts de finançament, i els indicadors que permetin avaluar l’assoliment dels objectius.
L’objectiu dels indicadors locals de la sostenibiltat és recollir dades actualitzades de l’estat ambiental, social i econòmic del municipi, dirigides a mesurar per part de l’Ajuntament els avenços locals cap a la sostenibilitat, com a la divulgació d’aquests entre la població i els agents socials pel seu coneixement i co-responsabilització.
L’Agenda 21 és una estratègia dinàmica i que cal anar actualitzant. El Pla d’Acció s’ha anat revisant des de la seva aprovació incorporant els nous compromisos dins de les Agendes 21 (Acords de Hannover, Compromisos d’Aalborg +10, etc) l’adaptació a la nova normativa i en general a les necessitats actuals de la nostra Ciutat i Planeta.

Al principi

El procés d'Agenda 21 des de la cimera de Río fins l'actualitat

Desprès de la Cimera de la Terra a Río de Janeiro, Santa Coloma s’adhereix i signa els compromisos de la Carta d’Aalborg, originada a l’any 1994 durant la 1ª Conferencia Europea de les ciutats sostenibles que tingué lloc a la ciutat danesa d’Aalborg. En aquesta ciutat, un grup de ciutats i pobles d’Europa es comprometen a desenvolupar les seves Agendes 21 Locals a Europa.
Posteriorment es celebra la 2ª Conferencia Europea de les ciutats sostenibles al 1996 a Lisboa, on es revisa el desenvolupament i aplicació de les agendes 21 locals i es genera el document anomenat de la Carta a l’Acció que pretén aprofundir en el procés de desenvolupament de les agendes 21.
L’any 1997, impulsada per la Diputació de Barcelona, té lloc a Manresa la 1ª Trobada de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El juliol de 1997 es constitueix una xarxa de ciutats catalanes per a compartir experiències, coneixement i accions cap a la sostenibilitat i es signa la Declaració de Manresa.
El febrer de 2000 a Hannover, es celebra la 3ª Conferència Europea de ciutats sostenibles. Un dels fruits de la conferencia és la Declaració de Hannover.
10 anys després de la Cimera de la Terra, a l’any 2002 l’Assemblea General de les Nacions Unides celebra la Cimera Mundial de Desenvolupament Sostenible a Johannesburg (Sud-àfrica), “Rio+10” on es reafirma el compromís per a un desenvolupament sostenible i es revisen l’aplicació dels acords presos a la Cimera de Rio.
Finalment, a l’any 2004 es celebra la 4ª Conferencia de Ciutats i Pobles Sostenibles, Aalborg+10 on s’avaluen els progressos en la implantació de les Agendes 21 locals.

Al principi

Plaques fotovoltàiques

Les 10 línies estratègiques

Des d’aquestes pàgines podeu consultar l’Agenda21 de Santa Coloma de Gramenet, on es recull la situació actual de cada una de les Línies Estratègiques que conformen l’Agenda21, les actuacions realitzades i les que es tenen previstes per tal d’assolir el desenvolupament sostenible de la nostra Ciutat.
L’assoliment dels objectius de sostenibilitat de l’Agenda 21 de Santa Coloma és cosa de tots. És per això que a mode de guia podreu trobar en aquestes pàgines algunes recomanacions que podem seguir tots en la nostra vida diària per tal de col·laborar en que el desenvolupament del nostre Planeta es faci de la manera més sostenible possible. Cal que ens impliquem personalment el procés revisant els nostres hàbits de comportament com per exemple la forma de comprar, de consumir energia, aigua i productes.
Marcar-nos com a objectiu un desenvolupament sostenible, no només estem vetllant per a un millor medi ambient, sinó que també afavorim a que la societat assoleixi uns principis i valors que regeixin el nostre comportament dins de la nostra societat i en front del nostre entorn. 

Línia estratègica 1

Disminució del nivells de soroll

Línia estratègica 2

Millora de la qualitat de l'aire

Línia estratègica 3

Disminució del Consum d’energies no renovables

Línia estratègica 4

Millora de la mobilitat

Línia estratègica 5

Preservar i Potenciar els Espais Naturals del Municipi

Línia estratègica 6

Reducció de la Generació de Residus i Millora de la Gestió

Línia estratègica 7

Potenciar el consum sostenible de l’aigua i millorar la gestió de les aigües residuals

Línia estratègica 8

Millora de l’estructura urbanística de la ciutat

Línia estratègica 9

Millora de la sensibilització, l’educació i el civisme ambientals

Línia estratègica 10

Reestructuració de l’Organització municipal de cara a la implantació de l’Agenda Local 21

Al principi

BANNER ECOMETROPOLI


gif animado. Parc Serralada de Marina
banner. accés als horaris de la deixalleria mòbil

Actualitat

16/04/2014
Apunta't a la XII Bicicletada popular per la llera del Besòs

Cartell de la Bicicletada

Es disputarà el diumenge 27 amb 24 km de recorregut i tres punts d'incorporació fins arribar al Parc Fluvial del Besòs.

Categoria: Esports, Medi Ambient, RSS Info

16/04/2014
Activitats educatives i lúdiques d’Ecometròpoli

Foto de musclos

Aquest diumenge 27 (11.00) s'hi fa un taller de Malacologia i fins al 29 de juny restarà obert el Parc de Mobilitat Sostenible i Segura.

Categoria: Medi Ambient, Ecometropoli, RSS Info

01/03/2014
Santa Coloma s'adhereix a l'Hora del Planeta

Cartell de l'Hora del Planeta

Aquest dissabte 29 (20.30) es tancaran els llums de l’Ajuntament i de les dues torres de la plaça de la Vila per conscienciar sobre canvi climàtic, contaminació i estalvi energètic.

Categoria: Medi Ambient, RSS Info

Mostrant resultats 1 a 3 de 124

1

2

3

4

5

6

7

Següent >

Compartir Compartir