SC+

Cooperació i solidaritat

versió imprimible
Villa

Exposició fotogràfica L'EXPERIÈNCIA URBANA DE VILLA EL SALVADOR, LIMA-PERÚ

Presentació dilluns dia 3 de juny, 19 hores, Centre Cívic Riu (C. Lluís Companys 9, Santa Coloma de Gramenet), amb la participació de Lluís Prat, catedràtic de la UPC col·laborador de la Universidad Técnica de Villa el Salvador i d'Edgard Sánchez, coordinador de l'exposició i de l'Asociación Amigos de Villa.

Visites: Del 3 al 21 de juny, de dilluns a divendres de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.

Villa el Salvador és un dels anomenats 'pueblos jóvenes' de l'àrea metropolitana de Lima que està agermanat amb Santa Coloma de Gramenet i va guanyar el premi Príncipe de Asturias a la Cooperació, el premi de la Pau de Nacions Unides i altres guardons internacionals pel seu projecte exemplar de participació i desenvolupament social i urbà.

Cicle d'Exposicions DIARI DE VIATGES 2013, APUNTS URBANS, Any Europeu dels Ciutadans.

Imatges: Alegria Monzú, Mayte Rodríguez, Marina Rodinó, Guido Sattin, Edgard Sánchez i arxiu fotogràfic de l'Asociación Amigos de Villa.


PREMIS JOAN GOMIS 2013 Santa Coloma de Gramenet

2 categories: Per a treballs de recerca i per a punts de llibre, microrelats i poemes.

CERTAMEN DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT. Categoria: estudi i investigació

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet convida als estudiants de 2n, de batxilerat dels instituts colomencs a participar a la setena convocatòria del Certamen de treballs de recerca de batxillerat- Premi Joan Gomis. Poden concursar en els Certamen els treballs presentats als centres de secundària de la ciutat en el 2013 i amb continguts relacionats amb la solidaritat, la cooperació internacional, els drets humans, l'educació en valors, la pau, la diversitat cultural i altres temàtiques socials afins a aquests continguts.

Els objectius són:

-Donar a conèixer el Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central entre els estudiants de batxillerat i la comunitat educativa.

-Afavorir la reflexió i la recerca entorn els continguts de solidaritat, cooperació internacional, drets humans, educació en valors, pau i diversitat cultural.

-Estudiar i proposar accions de sensibilització a Santa Coloma de Gramenet

-Afavorir el coneixement dels joves vers els treball dut a terme en cooperació internacional a nivell d'institucions, ONGs i altres.

Del dia 1 fins el dia 31 de maig, fins a les 24 h. està obert el termini per rebre els treballs de recerca de batxillerat. Els treballs podran enviar-se via correu electrònic a premiojoangomis(at)gramenet.cat o lliurar-se personalment al Departament de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament (1a. planta de l'edifici de la Plaça de la Vila). Els treballs aptes per concursar, segons les bases, podran publicar-se als canals de comunicació municipals i de la xarxa de biblioteques. Després del lliurament de premis, es catalogarà i s'incorporarà una còpia impresa d'aquests treballs com a material de consulta del Fons Documental Joan Gomis. El guanyador i el treball premiat es donarà a conèixer el dia 27 de juny, data escollida per al lliurament del Premi Joan Gomis, amb la corresponent difusió.

Bases de participació:

El Certamen de Treballs de Recerca de Batxillerat-Premi Joan Gomis 2013 està organitzat per la Biblioteca Central i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i és una iniciativa del Pla de Sensibilització a la Solidaritat d'aquesta ciutat.

1. Els alumnes hauran de presentar una còpia íntegra del treball de recerca presentat a l'institut. Aquest treball podrà anar acompanyat de material complementari com dibuixos, fotografies, plànols, vídeos, etc.

2. S'ha d'adjuntar una síntesi breu del treball d'un màxim de 3.000 caràters comptant espais on es desenvolupi els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions.

3. Els trebals poden ser escrits en català o castellà.

4. Els treballs es poden enviar per correu electrònic o lliurar personalment al Departament de Cooperació i Solidaritat (1a. planta de l'Ajuntament) del dia 1 al 31 de maig fins les 24 h.

5. En cas de lliurar-lo per correu electrònic, el treball íntegre i els documents annexos s'han d'enviar com a documents adjunts al correu premiojoangomis(at)gramenet.cat . Cal posar el mail, nom complet de l'autor, data naixement, tutor del treball, institut, adreça postal, teléfon i DNI.

6. En cas de presentar-lo directament al Departament de Cooperació i Solidaritat, cal presentar el treball i el material annex dins un sobre i, en un full apart, fer constar les dades.

7. El jurat presidit per Petra Jiménez, regidora de Cultura, Solidaritat i Cooperació, estarà format per César Lorenzo (tècnic de Cultura i Joventut), Lluïsa Anton (tècnica d'educació), Lluís Soler (bibliotecari) i Josep Lluís Sànchez (cap del Departament de Cooperació).

8. Els autors i els treballs seleccionats es faran saber a la pàgina web municipal i a la cartellera de la Biblioteca Central a partir del 21 de junys de 2013.

9. El treball guanyador es donarà a conèixer en el Lliurament de premis Joan Gomis, el 27 de juny a les 20 h. a la Biblioteca Central.

10. El premi constarà d'un ipad

11. Els treballs seleccionats es podran consultar al Fons Documental Joan Gomis posteriorment al lliurament de premis.

CERTAMEN DE DISSENY DE PUNT DE LLIBRE, MICRORELAT I POEMA. Categoria: creació artística

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet convida als joves colomencs de 14 a 18 anys a participar a la primera convocatòria del concurs de disseny de punt de llibre, microrelat i/o poema. El contingut del treball presentat (punt de llibre, microrelat o poema) haurà de tenir a veure amb un o més d'aquests temes: la solidaritat, la cooperació, els drets humans o la pau.

Els objectius són:

-Promocionar el Fons Documental Joan Gomis entre els joves colomencs

-Afavorir la seva reflexió entorn els continguts esmentats: la solidaritat, la cooperació, els drets humans i la pau.

-Promoure la creativitat literària, l'estima a les paraules i precisíó del llenguatge.

- Fomentar els gèneres de disseny, microrelat o poesía entre el públic juvenil.

-Editar un punt de llibre en base al treball premiat que es distribuirà a la xarxa de biblioteques colomenques en el marc de les Jornades per la Pau i la Coopeació 2013 que es celebren el mes d'octubre.

-Iniciar una col·lecció de Punts de Llibre Joan Gomis per al Fons amb els treballs finalistes.

-Elaborar una selecció per al Fons de poemes i microrelats a partir dels treballs presentats.

Del dia 1 al 31 de maig de 2013 a les 24 h. està obert el termini per rebre els poemes, els microrelats i els dissenys de punt de llibre. Els treballs podren enviar-se via correu electrònic a premijoangomis(at)gramenet.cat o lliurar-se personalment a la secció del Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central.

Els millors treballs, segons el jurat que consta a les bases, podran publicar-se als canals de comunicació municipals i de la xarxa de biblioteques.

Els guanyadors i els treballs premiats es donaran a conèixer el dia 27 de juny.

Bases:

1.Premi al millor poema: El poema ha de ser de 20 versos màxim.

2.Premi al millor microrelat. No ha de tenir una estructura concreta però si que ha de contenir la norma essencial d'introducció, nus i desenllaç. La dimensió ha de ser de 400 a 1.200 caràcters comptant els espais.

3. Premi al millor punt de llibre. Ha de contenir un dibuix, text o una fotografia. També poden contenir més d'un d'aquests elements. La mida no ha de ser superior a 7X19,5 cm. (en una sola cara).

4. S'accepta un únic treball de cada tipus: microrelat, poema o punt de llibre, per cada concursant.

5. Els microrelats i els poemes poden ser escrits en català o castellà.

6. Els treballs es poden enviar per correu electrònic o lliurar directament a la secció del Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central del dia 1 al 31 de maig fins les 24 h.

7. En cas de lliurar-lo per correu electrònic, el treball s'ha d'enviar com a document adjunt al correu premijoangomis(at)gramenet.cat. Cal consignar en el mail: el nom complet de l'autor, la data de naixement,l'adreça postal, el telèfon de contacte i el DNI.

8. En el cas de presentar-lo directament al Fons Documental Joan Gomis, cal presentar el treball dins d'un sobre i, en un full apart, fer constar les següents dades: el nom complet de l'autor, la data de naixement, l'adreça postal, el telèfon i el DNI.

9. El jurat presidit per Petra Jiménez, regidora de Cultura, Solidaritat i Cooperació, estarà format per Mateo Rello (escriptor), Miquel Àngel Para (artísta), Mercè Penalba (directora de la Biblioteca Central), Lluís Soler (bibliotecari) i Sílvia Terol (tècnica de Cooperació).

10. Els autors finalistes es faran saber per la web municipal i a la cartellera de la Biblioteca Central a partir del 21 de juny de 2013.

11. Els treballadors guanyadors es donaran a conèixer en el Lliurament de Premis Joan Gomis, el 27 de juny a les 20 h. a la Biblioteca Central.

12. El premi consistirà en un e-book.

13. Els treballs seleccionats es podran consultar e l'enllaç Premi Joan Gomis de la web municipal posteriorment al lliurament de premis.  

 

 

 

 

 


Subvencions a projectes de cooperació ia accions de solidaritat 2013

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 9 d'abril de 2013 s'obre la convocatòria de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a projectes de cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització, corresponents a l'any 2013.

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 22 d'abril al 21 de maig de 2013, ambdós inclosos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en horari de dilluns a dijous de 8:30  a 17:30 hores i els divendres de 8:30 a 14:30 hores, telèfon 93 4624040.

Per a qualsevol consulta sobre l'expedient, podeu adreçar-vos a l'Àrea de Serveis Personals, Benestar i Famílies, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament o trucar al telèfon 93 4624063.

             Bases convocatòria

Més informació: departamentsolidaritat(at)gramenet.cat


Exposicions Diari de Viatges 2013
Exposicions Diari de Viatges 2013

CICLE D'EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIA SOCIAL-DIARIS DE VIATGES 2013

A la Sala Riu-Centre Cívic Riu- Santa Coloma de Gramenet (c. Lluís Companys núm. 9)

Enguany, la proposta s'amplia a quatre mostres fotogràfiques i també augmenta el nombre de dies i l'horari d'obertura al públic.

El programa de 2013 porta per títol APUNTS URBANS: 2013, Any dels ciutadans, i vol mostrar el dia a dia de dones, homes, nens i nenes en situacions difícils i, en alguns casos, adverses arreu del món. La importància que té per cadascú el lloc on viu, la ciutat com espai de reivindicació col·lectiva, el dret a l'habitatge digne, les iniciatives socials en pro d'una societat més justa... Però també la fotografia esdevé testimoni de poblacions que esdevenen objectiu militar i viuen en un clima on les violacions dels drets humans són constants i queden, en la seva majoria, impunes.

Del 3 al 26 d'abril. DIES DE PAKISTAN del fotògràf Francesc Melcion

Presentació: dimecres dia 3 d'abril a les 19 hores. www.francescmelcion.com

Quines notícies ens arriben de Pakistan? Atemptats, actes de violència, terrorisme, pobresa,  Bin Laden... Tots aquests flaixos ens creen una imatge única i estigmatitzada del país. A pesar de tots aquests poblemes i contradiccions, Pakistan està formada, en la seva immensa majoria, per persones humils i treballadores com les que ens podem trobar a la tenda de la cantonada. Hi ha un Pakistan diferent, on la màxima premisa és l'hospitalitat i el respecte, on cada dia milions de persones es posen en marxa per viure en pau i seguir amb les seves vides malgrat els problemes i les dificultats que travessa el país. Francesc Melcion ho prova de mostrar i ho aconsegueix amb aquest treball.

Del 3 al 21 de juny. EXPERIÈNCIA URBANA DE VILLA EL SALVADOR, LIMA-PERÚ

Presentació: Dilluns dia 3 de juny a les 19 hores. www.amigosdevilla.it

També es presentarà el documental 'Villa el Salvador, porque no tenemos nada, lo haremos todo', dirigit per Carola Rodríguez, Boogaloo Films. Divendres dia 7 de juny a les 20 hores a la sala de cinema de la Biblioteca Singuerlín.

La ciutat agermanada de Villa el Salvador (415.000 habitants) ha acomplert més de 40 anys de fundació com a Comunitat Urbana Autogestionària (CUAVES). El seu segell emblemàtic com a ciutat és el treball solidari i l'experiència participativa dels veïns i veïnes en la planificació i la gestió del desenvolupament local. L'associació 'Amigos de Villa' treballa per enfortir la identitat històrica, l'autoestima de ciutat i l'educació local d'aquest districte de Lima. També documenta els principals esdeveniments i tracta de reconstruir la memòria col·lectiva de la comunitat posant especial èmfasi en la tasca feta pels joves i les dones. La seva aportació va més enllà dels límits del municipi i és d'interès universal per a totes les persones que treballem en la construcció d'una comunitat, d'una ciutat i, a la fi, d'un món més solidari.

Del 14 al 31 d'octubre.  REVELA, PREMI FOTOGRÀFIC.                      Antonio Aragón, Eugenio Guiterrez, Alvaro Laiz, David Rengel, Fernando Moleres, Eva Parey.

www.premiorevela.com     www.canbaste.com

Presentació: Dilluns 14 d'octubre, a les 19 hores.

REVELA és un projecte coordinat per l'Espai Fotogràfic Can Basté. És un certamen fotogràfic anual i diferent perquè el premiat no és el fotògraf sinó el col·lectiu social fotografiat. Gràcies a la col·laboració de donants anònims es dóna suport a projectes d'intervenció social gestionats per una entitat. Infància, menors pendents de justícia, afectats de paràlisi cerebral,  els oblidats, la població gitana... i les associacions que hi treballen per oferir-los una vida més justa són els protagonistes de cinc treballs ben diferents. Als fotògrafs els uneix l'anhel comú que resum aquesta frase: 'Malauradament, avui dia, una foto no pot salvar el món. Potser, la Fotografia encara pot salvar algú'. L'activitat està enmarcada en les Jornades per la Pau i la Cooperació 2013.

 

Del 2 al 20 de desembre. IRAQ-2003. Vida diària en un país ocupat.      Del fotogràf Sergi Reboredo.

www.sergireboredo.com    www.icip.cat

Presentació: Dilluns 2 de desembre, a les 19 hores.

El fotoperiodista Sergi Reboredo va viatjar a l'Iraq el desembre de 2003 i durant unes setmanes va ser testimoni de la vida quotidiana de la població en una situació de conflicte armat. Deu anys més tard, la gent continua vivint-hi amb la por de ser víctimes dels atacs terroristes i en un clima de violació impune dels drets humans. Les imatges no mostren escenes de combat sinó l'intent de viure amb dignitat malgrat la situació.

L'exposició és una proposta de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), una entitat de recerca, divulgació i acció que té per finalitat promoure la cultura de la pau entre la societat catalana i en l'àmbit internacional. Aquesta activitat està enmarcada en la commemoració del Dia dels Drets Humans (10 de desembre).

 


CursPau

Curs sobre filosofia de la pau, gener-març 2013

Ètica, política i democràcia.

En aquest curs ens proposem analitzar els conceptes de democràcia, ètic i política tant a nivell personal com social, que ens poden donar certa llum sobre la crisi econòmica, social i de valors que ens afecta a tothom. Ho farem a través d'autors que en diferents èpoques van treballar teòricament i també amb implicacions peronals aquests elements imprescindibles, i que ens poden fer comprendre millor el desenvolupament de les societats actuals i els greus desequilibris als que s'ha arribat. Què hi podem fer i com implicar-nos en el reconeixement d'uns esdeveniments que ens superen, tant si els tenim més propers com aquells que, per tenir-los lluny del nostre àmbit, els hem ignorat fins ara.

Dies: 14, 21 i 28 de gener; 4, 18, 25 de febrer, 4 i 11 de març.

Horari i lloc: de 19 a 21 hores a l'Espai per la Pau-Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar (c. Sant Jeroni 1) Santa Coloma de Gramenet

Inscripcions i informació: departamentsolidaritat(at)gramenet.cat, Tel . 93 3624000, ext: 3002.

Activitat gratuïta, es lliurarà certificat d'assistència.

Dilluns 14 de gener: Obertura del curs amb exposició general sobre política, social, democràcia... A càrrec de Joan Botella, catedràtic de Ciència Política en la UAB.

Dilluns 21 de gener. Actualitat de Gandhi en temps d'indignació. Canvi social, no violència i transformació individual. A càrrec d'Artur Domingo, professor d'història.

Dilluns 28 de gener. Simone de Beauvoir: El que és personal, és polític. A càrrec de Rita Huybens, presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles.

Dilluns 4 de febrer. Objecció de consciència. A càrrec de Pepe Beunza, primer objector de consciència no violent i pacifista d'Espanya.

Dilluns 18 de febrer. Experiències històriques de desobediència civll a gran escala. A càrrec d'Enric Prat, historiador, professor de Ciència Política UAB.

Dilluns 25 de febrer. La concepció democràtica republicana de Maximilien Robespierre. A càrrec de Daniel Raventós. professor de sociologia de la UB.

Dilluns 4 de març, Rosa Luxemburg: entre l'amor i la ira. A càrrec de Rita Huybens, presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles.

Dilluns dia 11 de març. El pensament de Martin Luther King. A càrrec d'Enric Prat, historiador, professor de Ciència Política de la UAB.

Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles amb el suport de l'Ajuntament.

 


FestivalDH
Festival 2012

IV Festival de Cine de Drets Humans a Santa Coloma de Gramenet

13-14-15 de desembre a la Biblioteca Singuerlín

Dijous dia 13 de desembre

19:30 h. Gdeim Izik, 20:00 h. Inauguració, 20:30 h. Contra el cristal, 21:00 h. Lluny de Sant Nazaire, 22:00 h. Otro escenario

Divendres dia 14 de desembre

18:00 Compacta y revolucionaria, 18: 30 h. Ngutu, 18: 45 h. Naufragos, 19:00 h. Interferències, 21:00 h. Libre directo, 21:30 h. Margarita

Dissabte dia 15 de desembre

16:00 h. The invisibles, 16: 30 h. La mirada pérdida, 17:00 h. Líbano, pacto de silencio, 17:30 h. Manifiesto contra el olvido, 18: 30 h. LA MAT, 19: 30 h. The invisible war

21: 00 h. LLIURAMENT DE PREMIS I PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA GUANYADORA

Lloc: Biblioteca Singuerlín. Plaça de la Sagrada Família s/n, metro L 9-Sínguerlín, Santa Coloma.

Organitzen i col·laboren: Associació Acción y Participación, Ajuntament de Santa coloma de Gramenet, Cine Club Imatges, Fundació Olof Palme, Apunt La Pospo.

PREMIS: El jurat del Festival va atorgar una menció especial al film Manifiesto contra el olvido, de Lina Badenes i Carlos Surián.

El premi Igualtat i Interculturalitat va ser per Libre directo, de Bernabé Rico; el de Memòria Històrica i Justícia Universal, per a La mirada perdida, de Damián Dionisio; el de Drets Humans (curt) per a La MAT ¿a dónde nos lleva el progreso?, de Javier Collado; el de Drets Humans (llarg) per a Otro escenario, de Norma Nebot.

 I el premi del Públic pera a Interferències, de Pablo Zareceansky.

Más información www.dhfestival.org  


Jornades
Jornade per la Pau i la Cooperació 2012

JORNADES PER LA PAU I LA COOPERACIÓ 2012

Del 12 al 27 d'octubre de 2012

Octubre: més de la solidaritat a Santa Coloma de Gramenet

Les Jornades per la Pau i la Cooperació de Santa Coloma de Gramenet, que es celebren tradicionalment cada any durant la segona quinzena d'octubre, es centren enguany en la reflexió i l'aprofundiment entorn de la temàtica de la Primavera àrab, també designada com la revolució democràtica àrab que expressa una voluntat de canvi, de democràcia i de futur dels països àrabs i del món en el segle XXI.

El programa és ampli, destinat a tot tipus de públic i amb propostes diverses destinades a fomentar la reflexió, la informació, el debat i l'enriquiment personal.

Veure la programació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIRCE
CIRCE

Festival de circ solidari CIRCE 2012

El 5, 6 i 7 d'octubre es celebra la segona edició del CIRCE, Festival Internacional de Circ Solidari de Santa Coloma de Gramenet. Un projecte artístic i solidari que organitza CIRCE amb la col·laboració de l'Ajuntament.

El CIRCE és molt més que una programació artística, també és un projecte de ciutat on s'han implicat institucions i el teixit social i comercial de Santa Coloma de Gramenet.

CIRCE és un projecte de sensibilització i de cooperació cultural que aposta per la cohesió social i l'intercanvi cultural on participen companyies locals, nacionals i internacionals.

Les representacions es duran a terme en dos escenaris: la Plaça de la Vila i el Teatre Sagarra. Totes elles són gratuïtes.

Les aportacions voluntàries del públic assistent s'adreçaran a dos projectes, un de cooperació amb la FEKAT CIRCUS (escola de circ d'Addis Abebat, Etiòpia) i l'altre de creació de la CIRCESCOLA.

La CIRCESCOLA és un projecte de formació en les arts circenses en el marc dels patis oberts de les escoles de Santa Coloma. Aquest projecte s'adreçarà especialment als infants i joves que pateixen situacions econòmiques i socials més desfavorides.

www.circe.cat

DIVENDRES 5 D'OCTUBRE

20 h. Plaça de la Vila: GALA PRESENTACIÓ amb el Cabaret Ambulant.  Cía ALBA SARRAUTE

23 h. Plaça de la Vila. Concert SUNDACHÉ

DISSABTE 6 D'OCTUBRE

12.30 h. Plaça de la Vila. Caronutti. Cia. MAXI SHOWS

18 h. Plaça de la Vila. Ricky: el professor de tennis. Cia La mano jueves

18.30 h. Teatre Sagarra. Criatures Particulars. Cía ROBERTO WHITE

21.30 h. Teatre Sagarra. Tres historias cortas: ... O sea. ESCUELA ROGELIO RIVEL. Tacto. MIGUI MANDASOL. Zendra INGRID ESPERANZA

23.00 h. Teatre Sagarra. Presentant el seu nou cassette. Don forget mai number. CAPITAN BARBALOCA.

DIUMENGE 7 OCTUBRE

12.30 h. Plaça de la Vila, In situ. Cía BONI

18.00 h. Teatre Sagarra,Cuerdo, Cia SR. STETS


Convocatòria de subvencions a projectes 2012

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del 25 de setembre, s'obre la convocatòria de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions, per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a projectes de cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització corresponents a 2012.

Les sol·licituds es poden presentar del 5 d'octubre al 3 de novembre de 2012, ambdós inclosos, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 hores i els divendres de 8.30 a 14.30 hores (teléfon 93 4624040). L'import previst per a 2012 és 118.337,75 €.

Per a qualsevol consulta sobre l'expedient, podeu adreçar-vos a l'Àrea de Serveis a la Persona, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament, o trucar al telèfon 93 4624063.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

ANNEX 1-FORMULARI

El seguiment i l'avaluació va a càrrec, segons conveni, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 ESPAI SOLIDARI: Un nou equipament per impulsar la Cooperació i els Drets Humans

L'Espai Solidari és la nova seu de la Casa de la Solidaritat i la Pau, que es trasllada per l'ampliació de l'Escola Serra de Marina.

Aquest nou local oferirà informació i formació especialitzada, debats i exposicions en temes de cooperació i projectes solidaris

Les seves instal·lacions seran la nova seu de la Casa de la Solidaritat i la Pau i alhora estaran destinades a la ciutadania i les entitats colomenques que treballen la difusió dels valors de la cooperació amb el Tercer Món i la cultura de PAu. Tanmateix, l'Espai Solidari esdevindrà un nou punt d'informació perquè els colomencs i colomenques es puguin implicar en accions i projectes solidaris impulsats des de la ciutat.

La Casa de la Solidaritat es trasllada així de la seva seu del carrer d'Irlànda a aquest nou espai municipal. El motiu del trasllat respon al compromís de l'Ajuntament de donar reposta a les necessitats d'ampliació de l'Escola Serra de Marina, on es fan obres per dotar el centre d'una segona línia.

Impulsar la solidaritat

L'Espai Solidari, que disposa d'uns 200 m2, oferirà activitats adreçades a la ciutadania i programades per les entitats solidaries i per l'Ajuntament. En aquest sentit, hi ha haurà exposicions, trobades, cursos de formació i especialització i debats, entre d'altres propostes, amb l'objectiu de promoure el treball i la reflexió de les associacions i de totes aquelles persones interessades en la cooperació i els projectes solidaris.

 


PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I FOMENT DE LA PAU

Abril 2011

El Ple municipal aprova el Pla Local de cooperació al desenvolupament.

El Ple ordinari del mes de març, celebrat el dilluns 28, va aprovar, entre altres temes, el Pla Local de Cooperació al desenvolupament, la Solidaritat i el foment de la Pau.

Aquest Pla Director de Cooperació s'ha elaborat  a través d'un procés de participació amb el Consell de Cooperació i Solidaritat, de representants d'entitats i ONG i de la ciutadania. En aquest document es defineixen les prioritats i estrategies que s'impulsaran des del municipi com la descentralització de les accions i la transversalitat amb d'altres àrees.

Més informació: departamentsolidaritat(at)gramenet.cat

Facebook: Espai per la Pau i la Cooperació

Document de proposta pel Pla Director de Cooperació

Resum de presentació del Pla Director

Cost del projecte de l'estudi de diagnosi i elaboració del Pla Director: Aportació municipal: 3.780 €, aportació per subvenció de la Diputació de Barcelona: 20.000 €. Equip de treball coordinat per Bea Sanz (consultora internacional en polítiques de cooperació al desenvolupament, amb la col·laboració de Mar Cordobès i Maria Lai de l'organització Plataforma d'Innovació Social, www.via.org.es 


La cooperació i la solidaritat des de Santa Coloma: nous reptes

La ciutat de Santa Coloma de Gramenet té un important bagatge, tant en l’àmbit del teixit associatiu com del govern local, en la promoció d’accions destinades a la cooperació internacional per al desenvolupament i la sensibilització de la ciutadania envers la solidaritat.
Ara és el moment que la cooperació i la solidaritat esdevinguin una política pública més i alhora part de la resta de polítiques locals. Actualment ja es destina l’1% del pressupost municipal d’ingressos propis per a cooperació i solidaritat.  Alguns dels nous reptes són l’elaboració d’un Pla Director de la Cooperació local, la sensibilització per la Pau i els Drets Humans, dotar de més contingut als agermanaments per tal que esdevinguin instruments renovats de cooperació, obrir la participació a tota la ciutadania, impulsar les propostes dels joves i estudiants, la implicació dels immigrants i les comunitats d’origen i reforçar la coordinació supramunicipal.
Per un món millor, més just i en pau i per una Santa Coloma més solidaria, tothom tenim alguna cosa a dir i a fer.  


Santa Coloma per la Pau
Santa Coloma per la Pau

Santa Coloma al Grup d'Ajuntaments per la Pau

Els ajuntaments són cada vegada més conscients del rol que poden jugar en la construcció de la Pau: un paper important, molt específic i complementari del dels governs estatals i del de la societat civil.

Per aìxò Santa Coloma de Gramenet  forma part del projecte Municipis constructors de Pau que agrupa a 25 ciutats catalanes amb l'objectiu de prevenir la violència, fomentar la convivència, educar per la Pau i, en definitiva, contribuïr a ferr unes societats més justes.

Diplomàcia municipal

Aquest programa, a més de fer possible l'intercanvi d'eines per desenvolupar polítiques públiques efectives de construcció de Pau, també pretén aportar les experiències i coneixements dels municipis a altres parts del món i impulsar processos del que s'anomena 'Diplomàcia Municipal'

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet també participa a l'organisme internacional 'Mayors for Peace' -Alcaldes per la Pau- i a l'organització mundial amb seu a Barcelona de 'Ciutats i Governs Locals Units-CGLU'.

    Web del programa Municipis constructors de Pau

    Web del programa Diplomàcia Municipal


Departament de Cooperació i Solidaritat

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel: 93 462 40 00 ext. 3002

departamentsolidaritat(at)gramenet.cat

espaiperlapau(at)gramenet.cat

#SCcoopera

www.gramenet.cat/cooperacio

Díptic de presentació en PDF

Facebook: Espai per la Pau i la Cooperació a Santa Coloma de Gramenet


ComerçJust
Comerç Just-Consum Responsable

Web central de la Festa del Comerç Just

 

 

 


Cinema drets
Festival de Cinema de Drets Humans

Jornades
Jornades per la Pau i la Cooperació

Logo de l'associaciació Mayors for Peace
Mayors for Peace- Alcaldes per la Pau

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és soci de l'Associació per a les Nacions Unides

 

 

 

 

 


Compartir Compartir