SC+ UE

El nou Edifici Fondo se situarà en una àrea urbana densament poblada que compta amb una trama viària escassa i espais lliures pràcticament inexistents. En aquest context, el nou edifici multiequipament pretén donar resposta a les necessitats i requeriments de la Zona d’Actuació i, a la vegada, sumar en un únic edifici i dintre del mateix barri diverses funcions que normalment es troben disperses a la ciutat.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet inverteix en equipaments per pal·liar els dèficits de la Zona Sud.

Nova centralitat

El nou Edifici serà una construcció singular que vol dotar d’una nova centralitat econòmica i social al barri del Fondo, una de les àrees amb major pluralitat d’orígens de la nostra ciutat. Una construcció plurifuncional que incorporarà, a més de les tradicionals parades al mercat, un gran supermercat, una biblioteca amb una capacitat de més de 40.000 documents i una llar d’infants de 82 places, la primera escola bressol del Fondo.

 

Construcció d’un Mercat provisional

Es tracta d’una intervenció d’obra nova, amb enderroc previ i trasllat dels paradistes a la carpa del mercat provisional, en una parcel·la propera al solar, que acull a dia d’avui les parades del mercat actual fins que s’acabi la construcció de l’edifici multiequipament.

 

Cota zero

El nou Edifici Fondo pretén multiplicar la “cota zero” per tal de generar qualitats d’una planta baixa en tot l’edifici. Així, al mercat i al supermercat, que se situaran en la planta baixa per dos accessos  diferenciats, se sumen una terrassa i un jardí a la planta primera, amb l’accés a la Biblioteca; i terrasses i dobles alçades a les plantes segona i tercera.

 

Aprofitant els desnivells entre els diferents carrers que envolten el nou Edifici Fondo, la nova instal·lació articularà a través de diferents connexions d’usos i espais un itinerari intern que permetrà recórrer-lo com a part de l’espai públic. Prova d’això és la passarel·la que unirà el carrer del Bruc directament amb la planta primera del nou Edifici Fondo, que donat el desnivell del carrer es troba a la mateixa altura, tot oferint un accés directe a l’entrada a la biblioteca, llar d’infants i terrassa del primer pis sense haver-se de desplaçar fins la planta baixa.

 

El nou Edifici Fondo incorpora els diferents nivells dels carrers que l’envolten oferint, a través de les diferents connexions, entre usos i espais, un recorregut intern que permet utilitzar-lo com a part de l’espai públic, convertint l’edifici en equipament, plaça i carrer.

 

El nou Edifici Fondo:

Va més enllà d’un simple equipament per a convertir-se en espai públic, plaça i carrer.

Funciona com a connector de carrers i generador de continuïtat urbana en una zona marcada pels desnivells.

Concentra equipaments en un sol espai, apostant per la inversió, la transformació urbana i la millora del  benestar de la ciutadania en aquesta zona d’intervenció.

Reforça la creació d’un eix vertebrador de serveis.

Un edifici en cinc plantes

Planta soterrani: usos d’aparcament per a càrrega i descàrrega, magatzems i gestió de residus

Planta baixa a nivell del carrer Mossèn Jacint Verdaguer: ús de mercat

Planta baixa a nivell del carrer Massenet: ús de supermercat

Planta primera: llar d’infants, accés a la biblioteca i connexió amb carrer Bruc mitjançant passera.

Planta segona i tercera: biblioteca

Espais

 

Mercat 3.998,23m2

Supermercat 2.272,79m2

Llar d’Infants 713,50m2

Biblioteca 2.429,20m2

Total 9.413,72m2

*Incloent-hi els espais de magatzem i càrrega-descàrrega ubicats al soterrani.

a) Mercat

El mercat de l’Edifici Fondo constituirà un nou equipament modern i funcional que substituirà les antigues instal·lacions que havien quedat obsoletes. Amb aquest projecte es consagra un espai comercial atractiu que aposta per la satisfacció de les necessitats actuals dels veïns i per la recuperació de la centralitat comercial i social del barri, al temps que regenera l’oferta comercial i impulsa un major nivell d’adaptació a les demandes dels consumidors.

 

Objectius:

Millora dels equipaments comercials

Adequació urbanística de la seva zona d’influència

Augment de la capacitat d’activitat comercial per tal de generar riquesa

Recuperar el mercat com a element dinamitzador de l’activitat econòmica i de la vida social de la zona

Millora de l’oferta comercial, més atractiva i congruent amb els hàbits de compra actuals i les necessitats del veïnatge

Integració dels col·lectius de comerciants nouvinguts d’acord amb la normativa, costums i pràctiques del territori d’acollida

Major cohesió social

 

b) Supermercat

El supermercat es planteja com a servei complementari al mercat, amb una comunicació directa entre ells mitjançant ascensors de gran capacitat i rampes mecàniques, de manera que es faciliti el flux entre ambdós equipaments i la possible compatibilització dels seus horaris comercials.

 

A més el supermercat comptarà amb un accés independent i exclusiu des del carrer de Massenet.

 

 

c) Llar d’Infants

El programa funcional específic de la llar d’infants es desenvolupa íntegrament en la planta primera que, amb accessos independents, comparteix amb la biblioteca. La llar d’infants ampliarà les possibilitats d’accés a un servei bàsic i necessari per a garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball i la conciliació de la vida familiar i laboral als habitants de la zona.

 

El programa es desenvolupa al voltant d’un espai central de jocs, de relació i de distribució que desemboca en l’aula polivalent. A la banda de la façana sud-est s’ubiquen les aules, totes amb sortida directa al pati, i a la banda en contacte amb la biblioteca s’ubiquen les zones de serveis i la cuina.

 

 

Característiques de la llar d’infants

La superfície construïda total és de: 516,00 m2.

La superfície útil és de 491,00 m2.

La superfície de pati és de: 357,00 m2.

d) Biblioteca

La biblioteca del Fondo pretén ser un espai per a les idees, de generació de coneixement, d’accés a la cultura escrita i audiovisual, que permeti la realització d’activitats lúdico-educatives en un espai de 2.429.20 m2.

 

La primera biblioteca del barri servirà com a punt d’accés a la informàtica i a internet, garantirà la igualtat d’accés a les noves tecnologies, reduirà el risc de la “bretxa digital” i facilitarà l’accés a publicacions representatives de diferents cultures presents a la Zona d’Actuació.

 

Entre les activitats previstes a la nova Biblioteca destaca el programa “Un món de cuines” que introdueix elements per facilitar l’aprenentatge de forma divertida, aposta pel foment de la lectura i crea espais temàtics per conèixer cuines i aspectes culturals d’altres nacionalitats que viuen i conviuen a aquests barris.

 

El fons documental específic en l’àmbit gastronòmic es complementarà amb tallers, clubs de lectura, exposicions, xerrades i la intervenció de dinamitzadors culturals.

Compartir Compartir