SC+

Pírcing, Tatuatge i Micropigmentació

versió imprimible

L’extensió d’un model estètic que comporta la decoració del cos humà amb tatuatges, micropigmentació i pírcings implica el trencament de la barrera de protecció natural més extensa del cos humà, composta per la pell i les mucoses. Aquestes pràctiques estétiques no estan exemptes de riscos i complicacions com són les infeccions, al·lergies i trastorns anatòmics si no es realitzen en òptimes condicions d’higiene i seguretat.

Amb  la finalitat de protegir la salut de les persones usuàries i del personal aplicador, s’han establit les condicions d’exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing aplicables als establiments no sanitaris on es realitzen aquestes pràctiques. L’establiment on la seva activitat sigui de pírcing, tatuatge i/o micropigmentació ha de tenir l’autorització sanitària.

Autorització sanitària

Documents per a la sol·licitud d'autorització sanitària

Normativa

Compartir Compartir