SC+

Llibres de text i ordinadors

versió imprimible

Programa de reutilització de llibres de text, i d’ordinadors ultraportàtils per a educació secundària.

Els programes de reutilització, a més d’aportar un benefici econòmic a les famílies, fomenta uns valors que fan que l’alumne respecti més el seu material, pensant que algú més el farà servir, i que l’ha de deixar en condicions; fa que pensi en els altres.

El foment d’aquests valors en l’alumnat, i les seves famílies, ha possibilitat que els centres educatius de la nostra ciutat, amb el programa municipal “Universalització dels llibres de text”, hagin adquirit, a més a més dels llibres de text, materials educatius per les aules.

Objectius

  • Ajudar a les famílies en la despesa econòmica per l’educació dels seus fills i filles.
  • Fomentar la valoració i afecte pels llibres per part dels alumnes i de les famílies.
  • Promoure la cultura del reciclatge, reutilització i socialització dels recursos educatius.

Calendaris d'actuacions

           Data

Actuació

30 abril de 2013

Aprovació de les bases reguladores a la Junta de Govern

7-8 maig de 2013

Publicació al BOP

20 dies, a partir de la seva publicació

Període d’adhesions a les bases

Maig de 2013

Resposta a les adhesions i coordinacions per a l’aplicació de les bases.

Maig - juny de 2013

Actualització base de dades dels llibres de text

Juny de 2013

Aprovació per consell escolar dels llibres i/o materials per al curs 13-14. Distinció dels llibres finançats per l’Ajuntament i aquells que han de ser assumits per les famílies. Informació a les famílies.

A partir del 14 de juny  fins el 5 de desembre de 2013

Justificació de les despeses amb factures originals i comprovants originals de pagament a nom del centre escolar

Abans del 30 de juny de 2013

Lliurament, obligatori per part dels centres, dels llistats oficials dels llibres a les famílies, no sent vàlida cap altre opció.

Octubre de 2013

Pagament de les despeses als centres educatius.


           Data

Actuació

30 abril de 2013

Aprovació de les bases reguladores a la Junta de Govern

7-8 maig de 2013

Publicació al BOP

20 dies, a partir de la seva publicació

Període d’adhesions a les bases

Maig de 2013

Resposta a les adhesions i coordinacions per a l’aplicació de les bases.

Maig - juny de 2013

Actualització base de dades dels ordinadors ultraportàtils.

Juny de 2013

Aprovació per consell escolar dels ordinadors ultraportàtils per al curs escolar 2013-2014.

A partir del 14 de juny  fins el 5 de desembre de 2013

Justificació de les despeses amb factures originals i comprovants originals de pagament a nom del centre escolar

Abans del 12 de setembre de 2013

Els centres educatius hauran de comunicar al Servei d’Educació el tipus de modalitat què s’adheriran i el número d’alumnes matriculats (nova matrícula i repetidors)

Octubre de 2013

Pagament de les despeses als centres educatius.

Documentació 2013-2014

Compartir Compartir