SC+

Relació de llocs de treball

versió imprimible

Publicació al DOGC núm. 5815 de data 10 de febrer de 2011

Salaris

Articles de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011 (Ley 39/2010, de 22 de desembre de 2010; BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2011) on es recull l’import dels sous bases i dels complements de destí que ha de cobrar els treballadors municipals.

Compartir Compartir