SC+ UE

Treballs als Barris

És un projecte que desenvolupa diferents accions ocupacionals i de desenvolupament local a partir de diferents línies d'actuació en aquells municipis que tenen aprovats projectes d'intervenció integral en barris o àrees urbanes per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Així mateix està enmarcat en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local, promogudes per part del Departament de Treball i del Servei d’Ocupació de Catalunya dins l’Àrea de desenvolupament local. Els elements d’intervenció dels programes encabits dins Treballs als Barris i que cerquen garantir la creació i el manteniment d’Ocupació són:

  • Integralitat: Actuacions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local en un únic projecte d’intervenció.
  • Transversalitat: per tal de comptabilitzar les diferents accions ocupacionals i de desenvolupament local, tenint en compte les diferents actuacions dels Departaments de la Generalitat en els barris.
  • Flexibilitat: per promoure actuacions flexibles en la seva temporalització, programació i execució.
  • Subsidiarietat: com a intervenció directa de les entitats locals per tal de respondre millor a les necessitats de la ciutadania.

Els col.lectius beneficiaris d’aquest programa són principalment : dones nouvingudes i/o que han patit algun tipus de violència de gènere; joves amb fracàs escolar, persones immigrants, persones en risc d’exclusió social; aturats/des de llarga durada i majors de 45 anys, que viuen als barris on hi ha aprovat un projecte d’Intervenció Integral.

El programa facilita així mateix les eines de planificació estratègica per garantir millors resultats, promoure projectes que potenciïn la transversalitat vertical i horitzontal per tal d’aconseguir actuacions integrades, complementàries i coherents; tot impulsant actuacions ocupacionals i de desenvolupament econòmic i social, dins l’àmbit territorial d’intervenció.

TREBALLS ALS BARRIS SERRA D'EN MENA (Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa)

Any 2007  (Barris de la Serra d'en Mena)

Any 2008 (Barris de la Serra d'en Mena) 

Any 2009 (Barris de la Serra d'en Mena)

Nom del programa

Cost total

Subvenció atorgada

Dispositius d'inserció: per afavorir la inserció sociolaboral de dones en situació de risc d'exclusió social o que hagin patit o pateixin violència de gènere

373.054,00

278.105,00

Integra't. Programa per afavorir la inserció sociolaboral de nouvinguts

61.709,19

0,00

Dispositius Inserció sociolaboral: Nouvinguts

138.822,72

138.822,72

Dispositius Inserció sociolaboral: Endavant Joves

85.541,88

85.541,88

Foment de la igualtat oportunitats home-dona en el mercat de treball mitjançant diferents accions

145.687,50

106.760,00

Formació Professionalitzadora: Digitalització de documents

15.336,00

0,00

Formació Professionalitzadora: Administratiu polivalent per a centres hospitalaris

47.655,00

47.655,00

Formació Professionalitzadora: Administratiu polivalent per a PIMES

74.130,00

0,00

Formació Professionalitzadora: Cuidador discapacitats

32.391,00

0,00

Formació Professionalitzadora: Instal.lador de calefacció i aire condicionat

67.140,90

0,00

Formació Professionalitzadora: Torner Fresador

72.790,20

0,00

Formació Professionalitzadora: Zelador Sanitari

36.966,00

36.966,00

CONNECTA'T (Formació i contractació)

416.083,02

0,00

TOC @ JUT

795.951,42

339.203,52

Accions ocupacionals i professionals. Acció d'alfabetització digital

28.821,42

0,00

Dinamització comunitària i cohesió social

36.087,66

24.058,44

Dinamització i suport als procesos d'Integració Laboral (Serra d'en Mena)

46.116,88

24.058,44

Informació i difusió ocupacional (Serra d'en Mena)

24.490,26

14.834,70

Millora de l'entorn periurbà de la Serra d'en Mena

410.803,20

251.284,62

Suport a la informació dels Serveis Locals d'Ocupació i Benestar Social (Serra d'en Mena)

42.760,44

14.253,48

TOTAL

2.954.338,69

1.361.543,80

 TREBALLS ALS BARRIS CENTRALS Any 2009

Nom del programa

Cost total

Subvenció atorgada

Accions ocupacionals i professionals. Acció d'alfabetització digital

28.821,42

0,00

Atenció als infants i suport a les persones depenents

24.058,44

24.058,44

Dinamització comercial als barris del Centre

29.669,40

14.834,70

Dinamització comunitària i cohesió social

24.058,44

12.029,22

Dinamització i suport als processos d'Integració Laboral

48.116,88

24.058,44

Informació i difusió ocupacional

26.863,92

14.834,70

Millora de l'entorn periurbà a la zona del barri del Centre

546.095,70

352.668,66

Millora dels espais forestals al barri del Centre

130.772,40

89.743,92

Suport a la informació dels Serveis Locals d'Ocupació i Benestar Social

42.760,44

0,00

TOTAL

901.217,04

532.228,08

  

Compartir Share