SC+ UE

Projecte d'intervenció integral de la Serra d'en Mena

Santa Coloma de Gramenet ha estat un dels quatre municipis catalans seleccionats pel Ministeri d’Economia i Hisenda per participar en la Iniciativa Urbana, uns ajuts amb què implementarem 17 accions concretes en els barris del Fondo, Raval, Santa Rosa i Safaretjos mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Amb el Projecte d’intervenció integral de la Serra d’en Mena s’enceta una innovadora iniciativa de regeneració urbana que entenem des d’un enfocament integral i transversal, on les diferents àrees implicades treballen conjuntament, amb una visió holística que va més enllà del camp físic (urbanisme) i prioritza els àmbits social, mediambiental i econòmic, tan importants per a la ciutat i la ciutadania.

Com veureu, la Iniciativa Urbana conté una actuació emblemàtica que dotarà d’una nova centralitat urbana a la Zona Sud de la ciutat: la construcció del nou Edifici Fondo, un espai que reemplaçarà l’antic Mercat per un modern complex multiequipament que inclourà un mercat, un supermercat, una escola bressol i una biblioteca.

A aquesta gran inversió en equipaments, tan necessaris per als nostres barris, s’hi suma un paquet important d’actuacions de millora en la conciliació de la vida familiar i laboral, d’aposta per una millor formació i ocupació i d’ampliació dels espais públics de trobada, entre altres.

La Iniciativa Urbana suposa un repte per a Santa Coloma, un nou estímul amb què implementar un projecte estratègic que afrontem amb molta il·lusió, conscients de la importància de continuar invertint en la millora dels nostres barris, ara més que mai. I tot això per aconseguir que la inversió reverteixi en la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes perquè, no ho oblidem, la prioritat són les persones.

És així com, entre tots, dibuixem ara la Santa Coloma de demà, la Santa Coloma que volem gaudir en els propers anys.

 

Núria Parlon i Gil

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

To top

Compartir Share