SC+

Tresoreria

versió imprimible

Impresos

Contacte

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel.: 93 462 40 00 (ext. 4023) - Fax: 93 466 27 88

tresoreria(at)gramenet.cat

Informe de morositat 2013

La informació detallada a continuació, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials en aquest document:

imatge de la portada de l'informe de morositat
Compartir Share