SC+

Atenció a la dependència i Gent Gran

versió imprimible

Nom del servei: Departament d’Atenció a la Dependència  i la  Gent Gran

Què fem:

Informació i atenció a les persones amb discapacitat, gent gran i/o  persones amb dependència.

On i quan ens podeu trobar: Passeig Llorenç Serra, 50, de dilluns a divendres 9 a 14 hores

 

Quins temes atenem (serveis oferim):

 • Ajut a la llar, col·laboració professional al domicili per atendre necessitats personals, de la llar i/o en relació amb l’entorn.
 • Teleassistència, aparell connectat al telèfon de persones grans per demanar ajut en qualsevol situació que no es puguin valdre soles.
 • Menjador durant els 5 dies laborables de la setmana.
 • Àpats a domicili, dinars i sopars durant els 7 dies de la setmana.
 • Arranjaments d’habitatge, petites obres imprescindibles per millorar la seguretat i habitabilitat de l’interior dels habitatges.
 • SAUV-Servei d’atenció d’urgències a la vellesa.
 • Projecte Respir gent gran i discapacitats, atenció residencial temporal per persones amb deteriorament físic i/o psíquic, per proporcionar un període de descans a cuidadors.
 • Targetes d’aparcament per a persones amb  discapacitat.
 • Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, esporàdic i regular.

 

Els nostres compromisos:

 • Garantir una atenció de qualitat per a tots els ciutadans objecte de la nostra atenció.
 • Assegurar l’accés als serveis i prestacions de tots els ciutadans .

 

Com ens podeu contactar:

Personalment a: Passeig de Llorenç Serra, 50, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Per telèfon: 93 462 40 00 ext: 4067.

Per correu electrònic: sad(at)gramenet.cat

Nom del servei: Centre de Dia Puig Castellar

Què fem:

L’objectiu del Centre de Dia és acollir persones de més de 60 anys, jubilats o pensionistes, residents a Santa Coloma, amb problemes socials i/o sanitaris i que necessiten una atenció perllongada en el temps per tal d’evitar o retardar l’ingrés en una residència.

Per aconseguir-ho s’ofereix suport a les persones i es potencia que continuïn fent allò que encara poden fer encara que requereixi la supervisió o l’ajuda del professional.

Així doncs, a banda del suport personal, és important el diagnòstic, el tractament, la rehabilitació, el control i el seguiment socio-sanitari dels usuaris i les usuàries.

També s’ofereix el servei de podologia i els àpats corresponents als usuaris del Centre de Dia.

Per les característiques del servei, així com de les persones que s’atenen, el Centre gaudeix de règim obert d’entrades i sortides.

Organització i atenció als usuaris

L’atenció als usuaris s’organitza en quatre àrees :

1. Àrea d’atenció socio-sanitària, la Diplomada en Infermeria, responsable d’aquesta àrea,  ha realitzat les següents actuacions amb tots i cadascun dels usuaris:

·        Preparació i administració medicació

·        Control de la tensió arterial i del pes

·        Exercicis físics  individualitzats i gimnàstica de grup

·        Activitats en grup per usuaris del centre (fetes juntament amb l’animadora)

·        Valoració noves demandes i elaboració Pla Individual Atenció en els aspectes sanitaris

·        Coordinació cuinera i control dietes (reeducar hàbits alimentaris)

·        Contacte, telefònic o escrit, amb famílies (suggeriments i seguiment dels controls mèdics)

·        Control de podològic

·        Registre escrit de l’ informació sanitària

·        Revisió del material sanitari.

·        Acompanyament urgències, en cas necessari

·        Formació sanitària a l’equip assistencial

·        Participar en les reunions de coordinació amb l’equip tècnic de treball

·        Coordinació amb tècnics sanitaris de la ciutat

 

2.  Àrea de suport i supervisió a les activitats de la vida diària, les treballadores familiars/ auxiliars de geriatria, al seu torn, son les responsables de:

·        Acollida i comiat dels usuaris.

·        D’aplicar els protocols d’higiene (control esfínters, higiene bucal, rentat de mans, banyar-se,...)

·        Seguiment dels àpats i complements alimentaris

·        Reforçar les capacitats de cadascun dels usuaris de manera més particular

·        Donar suport i participar en les activitats que es programen des del Centre per altres professionals de l’equip tècnic.

·        Participar en les reunions de coordinació amb l’equip.

·        Aplicar les pautes que es recullen en el Pla Individual Atenció (PIA)

·        Documentar diàriament totes les activitats realitzades per cada usuari en el seu full de seguiment  personal.

 

3. Àrea de dinamització sociocultural, l’animadora s’ha encarregat de:

·        Elaborar el Programa d’Activitats del centre, tenint en conte les característiques dels usuaris.

·        Coordinar i dur a terme el programa i les activitats, tant individualment com col·lectivament.

·        Implicar els usuaris en els aspectes diaris i potenciar el creixement personal de cadascú.

·        Participar en les reunions de coordinació amb l’equip.

·        Participació en l’ el.laboració  del PIA.

 

4. Àrea de Treball social i coordinació tècnica, el  Treballador Social s’encarrega de:

·        Informar i orientar als usuaris sobre el Centre.

·        Coordinació tècnica de l’equip treball.

·        Realitzar entrevistes familiars als sol·licitants de plaça.

·        Atendre  les peticions de la família i dels usuaris.

·        Realitzar el seguiment individualitzat dels usuaris.

·        Coordinar els Plans  Individuals d’Atenció als usuaris.

·        Participa en les activitats del Centre.

·        Es coordina amb altres serveis municipals i supramunicipals.

·        Participar en reunions de coordinació amb professionals dels serveis d’atenció primària socials i sanitària.

·        Fa propostes a la Comissió d’admissions i seguiment del Centre de Dia.

 

On i quan ens podeu trobar: Av. Puig Castellar, 16, de dilluns a divendres de 9 a 19 hores

Quins temes atenem:

·         Atenció sanitària i fisioterapéutica.

·         Suport i supervisió a les activitats de la vida diària.

·         Dinamització sociocultural.

·         Treball social i coordinació tècnica.

 

Els nostres compromisos:

 • Oferir una atenció assistencial de qualitat als usuaris del servei i llurs famílies.

 

Com ens podeu contactar:

Personalment a: Av. Puig Castellar, 16

Per telèfon: 93 391 13 11

Per correu electrònic: c.dia.st.colomag@gramenet.cat

logo carta de serveis
Compartir Share