SC+

Promoció de la Salut

versió imprimible

Des la  promoció de la salut es realitzen un conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats al foment de la salut individual i col·lectiva i l’impuls d’estils saludables de vida mitjançant la intervenció adients en matèria d’informació, comunicació i educació sanitària.

logotip. Aula de Salut


Emissions antenes telofonia

Compartir Compartir