SC+

Informació Urbanística

versió imprimible

Benvinguts al Departament d'Informació Urbanística.

Logo Informació Urbanística

En aquesta secció es pot consultar i imprimir plànols del parcel·lari i el planejament de la ciutat ( zonificació ), així com la normativa i els plans urbanístics.

També es pot consultar les dades cadastrals d'una finca i les seves coordenades UTM així com plànols topogràfics i ortofotos.

 

Contacte:

Adreça: Plaça Olimpo 3. CP. 08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 00 ext. 3538

Horari:   Dilluns a divendres de 9-13h.

COM ARRIBAR.-HI:

            

.

OPCIONS DISPONIBLES:

PLÀNOL URBANÍSTIC i/o OBTENIR PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT.  

Per a consultar i imprimir plànols del Planejament Vigent ( zonificació ). També es pot consultar i imprimir plànols Parcel.laris, d'activitats i consultar les coordenades UTM d'un finca.

CLAUS URBANÍSTIQUES, NORMES i ORDENANCES DE TIPUS URBANÍSTIC. 

Per a consultar i imprimir les Claus Urbanístiques vigents de la Ciutat ( códis de zones ), així com les Normes i Ordenances del PGM i d'àmbit municipal.

NORMATIVA ESPECÍFICA DELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI.

Per a consultar el Pla de Protecció del Patrimoni del Municipi, els seus Elements i/o Edificis Protegits i poder imprimir la seva normativa.

PLANS URBANÍSTICS DEL MUNICIPI. 

Per a consultar i imprimir els Plans Urbanístics que afectan la Ciutat, tant Històrics, com Vigents o en Tràmit.

TOPOGRÀFICS, ORTOFOTOS i DADES CADASTRALS

Per a obtenir Dades Cadastrals d'una finca, plànols Topogràfics i Ortofotos de la ciutat, així com el Plànol Guia de la Ciutat, dels Barris o dels Districtes i Seccions Censals.

NOTICIES I ACTUALITAT DE TIPUS URBANÍSTIC. 

Per a obtenir informació i noticies puntuals de tipus urbanístíc que afectan la Ciutat.

Compartir Compartir