SC+

Premi Isabel Alonso de relat curt

versió imprimible

VII Premi Isabel Alonso de relat curt

Logo premi Isabel Alonso

Isabel Alonso va néixer a Madrid el 1928, però a començament dels seixanta es va traslladar a viure a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, concretament al barri de Les Oliveres.

Al llarg de tota la seva vida, ha estat un dona compromesa amb la democràcia,  però sobretot amb la lluita per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Des de l’inici va ser membre de l'Associació de Veïns de Les Oliveres. L'any  1986 va crear, conjuntament amb altres dones del barri, l'Associació de Dones de Les Oliveres, de la qual, des de la seva creació fins gairebé la seva mort el 2006, va ser la presidenta.

Va ser també fundadora de la Coordinadora d'Associacions de Dones. Aquesta  entitat ha volgut  homenatjar la Isabel amb la creació d'un premi literari que porta al seu nom.

BASES 2013

PARTICIPANTS

Podrà participar-hi qualsevol dona de Santa Coloma de Gramenet o de qualsevol municipi, major de 18 anys, que no es dediqui professionalment a la literatura. N’estan excloses les dones que tinguin una relació directa amb l’organització.

TEMA

El premi literari és de narrativa curta, el tema del relat serà lliure, i es valorarà la qualitat literària, la coherència narrativa, la defensa de valors no discriminatoris ni sexistes i la ruptura d’estereotips masculins i femenins tradicionals.

RELATS

Les condicions dels relats seran aquestes:

  • Poden estar escrits en català o en castellà.
  • Han de ser inèdits, originals i no premiats ni en aquest premi, ni en altres certàmens o concursos.
  • Els relats han d’estar encapçalats per un títol.
  • Cada autora pot presentar fins a dos treballs.

FORMAT

Els treballs han de ser escrits en ordinador, per una sola cara a doble espai, lletra model Times New Roman o Arial, tipus 12. L’extensió del text no pot ser superior a vint folis ni inferior a cinc.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Personalment o per correu certificat, a la seu de la Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma de Gramenet (c/ Lluís Companys, núm 9), es presentaran quatre còpies signades amb pseudònim, protegides dins d’un sobre tancat mida foli on ha de constar “Premi Isabel Alonso, relat curt“ i el pseudònim. Dins del sobre, s’ha d’introduir un altre de tancat i mida petita on han de constar les dades de l’autora: nom i cognoms, adreça, NIF, telèfon i signatura. El termini de presentació dels treballs s’inicia el 6 de març de 2013 i finalitza el 31 d’octubre de 2013.

JURAT

L’elecció dels treballs guanyadors la farà un jurat integrat per persones representants de les institucions i entitats següents: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, premsa local, el moviment historicosocial, ACOLITE, Coordinadora d’Associacions de Dones, docència literària. El jurat es reserva el dret a decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir i es considera la possibilitat que el premi quedi desert si els treballs no s’ajusten a les bases o no tenen la deguda qualitat.

VEREDICTE

El veredicte del jurat serà inapel·lable, es farà públic i es comunicarà per escrit a cada una de les participants.

PREMIS

S’atorgarà com a mínim un premi en metàl·lic.

LLIURAMENT DELS PREMIS

Les dones guanyadores es comprometen a assistir a l’acte d’entrega de premis, tret que per causes justificades hagi d’anar-hi algú en nom seu. En tot cas, aquesta persona haurà d’estar degudament acreditada. L’acte d’entrega de premis d’aquest concurs es farà en el marc de les Jornades de les Dones 2014.

PUBLICACIÓ DE LES OBRES

Les obres premiades es publicaran i quedaran en poder de l’organització del Premi. Les autores cedeixen els drets d’ús per la difusió, distribució, exhibició i reproducció, amb finalitats de sensibilització, sense ànim de lucre, indicant sempre el nom de les autores.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES

Les obres no premiades quedaran a disposició de les autores a la seu de la Coordinadora d’Associacions de Dones, des de l’endemà de l’atorgament dels premis fins a un mes després. Passat aquest termini, la Coordinadora no es farà responsable dels treballs que no hagin estat retirats.

NOTES

Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat. El fet de participar en aquest premi implica la total acceptació d'aquestes bases.

Compartir Compartir