SC+

Ple municipal

versió imprimible

Propera sessió:

Número: 3/2014
Sessió: Extraordinària
Data: 31 de març de 2014
Hora: 18:30
Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia del ple extraordinari de març

Únic

 

ALCALDIA

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER EXPRESSAR EL COMPROMÍS DE CONTINUAR TREBALLANT EN CONTRA DELS PROCESSOS DE D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I EN BENEFICI DE LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE POBRESA.

Nota important

Aquesta proposta es podria veure modificada. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament


Propera sessió:

Número: 4/2014
Sessió: Ordinària
Data: 31 de març de 2014
Hora: 19:00
Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

 

Lectura i aprovació de l’acta número 2/2014, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de febrer de 2014.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

Donar compte de la renúncia a la condició de regidor del Sr. Alberto Carreiras González, del grup municipal del Partit Popular.

 

 

3

 

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

4

 

SECRETARIA GENERAL

Donar compte de la renúncia i nou nomenament de President del grup municipal del Partit Popular i nomenament de portaveu adjunt.

 

 

5

 

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte del seguiment del Pla d'ajustament del quart trimestre de 2013.

 

 

6

 

REGIDORIA DELEGADA D'INFÀNCIA, JOVENTUT I SALUT

Proposta d'aprovació inicial de les noves normes de funcionament intern del Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar.

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DELEGADA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMERÇ I MERCATS

Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DELEGADA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMERÇ I MERCATS

Proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança d'Intervenció Municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMERÇ I MERCATS

Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’addenda al conveni signat en data 14 de maig de 2012, de col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE I MOBILITAT

Proposta d’aprovació inicial del Reglament regulador del règim d’ús i funcionament dels horts municipals.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I CIVISME

Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents per al període comprès des de l’1 de març de 2014 fins el 28 de febrer de 2015, així com el quadre de servei corresponent al període comprès des de l’1 de gener de 2014 fins el 28 de febrer de 2015.

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Compartir Compartir