SC+

CEIP'S, LLAR D'INFANTS I ALTRES CENTRES EDUCATIUS

versió imprimible

Un dels grans blocs d’actuació és el relatiu a la renovació d’equipaments de la ciutat i a la creació de nous serveis per tal de donar resposta a les noves  necessitats de Santa Coloma i dels colomencs.

Aquest bloc inclou  treballs d’adequació i remodelació de les instal·lacions d’onze centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP’s), i de la nova llar d’infants “l’Esquirol”, al barri de Singuerlín.
Les obres començaran un cop finalitzi el curs escolar 2008-2009 i suposen una inversió de quasi 2,7 milions d’euros.

Aposta per l’estalvi energètic

El  CEIP Sagrada Família disposarà d’un nou sistema de calefacció i d’aigua calenta sanitària, i s’instal·laran panells solars fotovoltaics, entre d’altres mesures d’estalvi energètic. Serà el sisè parc solar dels que disposa Santa Coloma i el segon centre d’educació infantil i primària en que s’aposta per les energies renovables.

Renovació exterior del Centre d’Educació Especial Josep Sol

Mitjanant una inversió de uns 500.000 euros es realitzarà la segona fase de la coberta; la rehabilitació de la façana i la substitució de la tanca perimetral que envolta el centre. Des de fa pocs mesos, el Josep Sol disposa d’una nova aula d’estimulació multisensorial i de relaxació, pionera en  centres públics d’educació especial a Catalunya.

Millores al CEIP Miguel d'Unamuno

L’ajuntament renovarà la seva façana posterior. Aquesta actuació s’afegeix a la nova rampa d’accés al centre des de la plaça de Mossèn Josep Esquirol, i limitada pels carrers d’Àngel Guimerà i de Santa Rosa. Amb ella s’han millorat les condicions d’accés i la mobilitat dels vianants que esperen a la sortida del centre escolar. La nova rampa està adaptada a persones amb mobilitat reduïda i s’acompanya amb la instal·lació de cinc punts de llum i de nou mobiliari urbà.

Espai de lleure per a la nova llar d’infants de Singuerlín

Per al curs 2009-2010 el barri de Singuerlín estrenarà la nova llar d’infants pública l’Esquirol. Ubicada al carrer d'Aragó, forma part de la segona fase del pla municipal d’escoles bressol que, en conjunt, contempla la creació de sis nous centres  a Santa Coloma que suposaran 492 noves places públiques per a escolars de 0 a 3 anys. Al mes d’abril han finalitzat les obres per construir el centre i ara, amb els fons d’inversió municipal, es realitzarà l’adequació de l’espai exterior de l’edifici, amb una superfície de 250 m2, per tal de ser utilitzat com a pati de lleure.

Llista de projectes

Projecte

Centre

Actuació

Import

  TOTAL

2.684.242,40

CEIP JAUME SALVATELLA

Substitució del paviment del gimnàs

36.551,96

CEIP JAUME SALVATELLA

Reforma de la cuina

89.513,63

CEIP JAUME SALVATELLA

Canalització aigües pluvials de l'edifici principal

96.914,07

CEE JOSEP SOL

2a fase coberta

285.000,00

CEE JOSEP SOL

Façana

124.861,96

CEE JOSEP SOL

Substitució de la tanca perimetral

108.231,85

CEIP LES PALMERES

Xarxa recollida i evacuació d'aigües de les cobertes i terrases de P3

29.906,23

CEIP LLUIS MILLET

Substitució fusteries (fase 1)

140.586,76

CEIP LLUIS MILLET

Reparació de la coberta

34.851,88

CEIP MIGUEL DE UNAMUNO

Façana posterior

100.138,04

CEIP PALLARESA

Modificació d'elements de calefacció

18.390,89

CEIP PALLARESA

Modificació d'equips de mànega

5.701,05

CEIP PALLARESA

Pintura interior

120.000,00

CEIP PALLARESA

Condicionament aula de psicomotricitat

30.000,00

CEIP SAGRADA FAMILIA

Reformes i adaptació nou lavabo al primer pis

81.970,15

CEIP SAGRADA FAMILIA

Reformes i adaptació lavabos exteriors i magatzem

85.722,09

CEIP SAGRADA FAMILIA

Substitució de fusteria exterior

170.000,00

CEIP SAGRADA FAMILIA

Calefacció

379.007,65

CEIP WAGNER

Arranjament coberta

59.946,63

CEIP FERRAN DE SAGARRA

Substitució instal.lacions elèctriques

450.315,05

CEIP T. BALLDOVINA

Reforma paviment gimnàs i tancament escala d'emergència

29.949,89

CEIP TANIT

Paviment pistes de joc

31.541,48

LLAR D'INFANTS

Adequació pati d'esbarjo i mitgeres Llar d'infants "L'ESQUIROL"

175.141,14

fotografia de l'escola bressol L'Esquirol
Escola bressol L'Esquirol
fotografia del centre d'educació especial Josep Sol
Centre Josep Sol
Compartir Compartir