SC+ UE

Endavant Joves

Es tracta d'un programa experimental i totalment innovador per afavorir la inserció socio-laboral de col.lectius amb especials dificultats d'inserció. Es contextualitza dins de les línees estratègiques d'intervenció de la Llei de Barris.

El col.lectiu al qual està adreçat el programa el conformen nois i noies que estan cursant 3er i 4rt de l'ESO, joves que han abandonat la formació reglada i mostren una clara orientació vers al món laboral sense tenir la qualificació (acadèmica i professional) adequada. També es caracteritzen per la presència d'una problemàtica social i/o personal que impideix el desenvolupament integral de la persona. Es va iniciar amb el programa "Prepara el teu Futur " l'any 2005 que era una adaptació del Tastet d'Oficis, a les necessitats i requeriments dels joves i adolescents.

Amb aquest programa pretenem que els i les joves que mostrin motivació per aprendre un ofici i treballar, siguin reconduïts a cursos de Formació Ocupacional, Programes de Garantia Social, Escoles Taller i Cases d'Oficis i dotar-los de les capacitats necessàries que permetin dissenyar i aplicar el seu propi itinerari, fent d'una manera positiva la transició entre l'àmbit educatiu i l'àmbit professional.

Aquest projecte els permetrà conéixer els oficis mitjançant una situació real i la millora dels nivells de formació en relació a un àmbit laboral concret. Es facilitarà d'aquesta manera l'etapa de transició de l'àmbit educatiu al professional dotant a l'alumnat de les capacitats necessàries que els permetin dissenyar i aplicar el seu propi itinerari i estimular-los en la presa de decisions.

L'itinerari a seguir estarà marcat per una primera entrevista d'acollida i informació. El següent pas són el mòduls de formació que consten de sis especialitats de formació durant l'any 2007-2008:

  • Lampisteria
  • Construcció
  • Jardineria
  • Restauració
  • Estètica
  • Monitor temps lliure

ANY

BENEFICIARIS

2007

66

2008

79

2009 (en execució)

80

Més informació a Grameimpuls, SA

  • Grups de treball de Endavant Joves
Compartir Compartir