“SANTAKO SOUND (+ VISION), CORTOCIRCUIT 2.0” 2024

Logotip Santako Sound

Criteris de participació al concurs de grups i solistes pop-rock de Santa Coloma de Gramenet i la província de Barcelona

El nou concurs “Santako Sound (+ Vision), Cortocircuit 2.0” va néixer l’any 2016 com a relleu natural del certamen musical “Cortocircuit”, el qual s’havia celebrat durant 17 edicions, pretenent en tot moment esdevenir una eina difusora del talent musical local.

Aquest concepte té com a objectiu adaptar la fórmula del concurs tradicional a uns temps canviants, marcats per la preeminència de les xarxes socials tant en la comunicació com en la pròpia difusió de l’obra artística dels artistes musicals. 

“Santako Sound (+ Vision), Cortocircuit 2.0”  amplia, a més, el seu radi d’actuació i influència a la província de Barcelona, en un reflex i conseqüència dels hàbits i modes de treball inherents a les persones que es dediquen de manera amateur a la música.

1.- Poden participar en el concurs tots els grups o solistes que tinguin com a residència habitual la província de Barcelona. Tot/a participant menor de 18 anys haurà de comptar amb l'autorització escrita del seus pare, mare o tutor legal si és el cas, per a participar en el concurs.

2.- S'admet qualsevol tipus de música inclosa en els corrents estilístics compresos al pop-rock: pop, blues, soul, rap, dance, funky, electrònica, techno, rock, heavy metal, hard rock, rock progressiu, alternatiu, folk, etc. Queden exclosos els estils inclosos a la música clàssica.

3.- Els grups o solistes interessats/des no han de tenir contracte discogràfic en vigor.

4.- Els grups o solistes han de garantir, en cas de ser seleccionats,  un repertori original - és a dir d’autoria pròpia - de 50 minuts de durada mínima, en el qual no estan permeses les versions.

5.- L'organització no es fa responsable dels continguts de les lletres dels temes enregistrats o tocats en directe.

6.- Per a poder participar és necessari lliurar el següent material:

  • Enllaç d’un mínim de tres vídeos enregistrats en directe (concert, assaig, o qualsevol altre lloc o circumstància). Els vídeos s’hauran de pujar a la plataforma You Tube entre dissabte 1 de juny i diumenge 30 de juny de 2024, ambdós inclosos ( aquestes dates es poden veure modificades si les directrius de les autoritats sanitàries i la normativa del govern així ho determinen). L'organització no es fa responsable de cap violació o incompliment de les lleis de copyright dels temes presentats per a la seva valoració, enregistrats o interpretats durant el concurs i les consegüents actuacions.
  • Un petit dossier amb la biografia i currículum del grup o solista, en formats doc o pdf.
  • Dues fotos del grup o solista en formats jpg, gif o bmp.
  • La fitxa d'inscripció completada, la qual es pot descarregar a l’espai destinat a tal efecte al web municipal.

Aquest material s'haurà de lliurar, en forma d’arxius adjunts o enllaços de descàrrega a l’adreça de correu electrònic: santakosound@centremolinet.com.

7.- El període de presentació s'estableix des de dissabte 1 de juny fins diumenge 30 de juny de 2024, ambdós inclosos. (aquestes dates es poden veure modificades si les directrius de les autoritats sanitàries i la normativa del govern així ho determinen).

8.- El jurat, compost per persones especialistes en la matèria, valorarà aspectes com la qualitat de la composició, la interpretació, les lletres, l’originalitat i la joventut dels components del grup o el/la solista.

El jurat estarà format per dos representants del CCM Molinet, dos representants de l'Ajuntament, dos/dues músics/músiques  amb àmplia trajectòria i un/a periodista musical.

9.- La realització d’aquesta activitat queda supeditada a qualsevol normativa i/o directriu dictada per les autoritats competents, o que puguin dictar amb posterioritat.

PREMIS

Millor grup de la província de Barcelona

Enregistrament de 10 temes  d’autoria del grup o solista en els estudis del CCM Molinet, d’una durada total màxima de 45 minuts.

Enregistrament d'un vídeo clip en el CCM Molinet.

Millor grup de Santa Coloma de Gramenet

Per a optar a aquest premi, en el cas dels grups, almenys dos membres hauran de tenir residència habitual  a Santa Coloma de Gramenet i, en el cas dels duos, serà necessari que un dels membres compleixi aquesta condició. S’exigirà demostració documental d’aquesta circumstància.

Enregistrament de 10 temes d’autoria del grup o solista en els estudis del CCM Molinet, d’una durada total màxima 45 minuts.

Enregistrament d'un vídeo clip al el CCM Molinet.

Distribució digital de tot el material enregistrat a les principals plataformes.

Els dos grups o solistes guanyadors/res realitzaran un concert en el marc de la Festa Major d'Estiu de Santa Coloma de Gramenet. La participació en el concurs implica l'autorització, per part dels guanyadors/res i en favor de l'organització, a la reproducció, difusió i comunicació pública del material audiovisual enviat i enregistrat tant durant el procés de selecció com del premi mateix, així com del material audiovisual enregistrat durant el concert.

La participació en el Concurs suposa l'acceptació íntegra d’aquests criteris per part dels artistes inscrits. Qualsevol tema no contemplat en aquestes bases, serà resolt per l'organització segons el seu criteri.

*Més informació: CCM MOLINET. Tel. 93-466 54 49, info@centremolinet.com i www.centremolinet.com.