Foto d'una reunió de treball
Laboratori d'idees

Thinking lab

És un espai de creació a través del diàleg, l’aportació d’idees i l’elaboració de projectes. El Thinking Lab és també una eina pedagògica i de participació per a la recerca, resolució de problemes o impuls mancomunat de millores per a la ciutat.

Els dos Labs són espais complementaris, no exclusius. Un projecte es pot començar al Thinking i materialitzar-se al Making, per exemple.