Un tram de l'avinguda Generalitat de doble sentit a partir del 5 de setembre

Imatge de plànol de com serà la circulació de la zona

L’avinguda de la Generalitat serà de doble sentit de circulació el 5 de setembre (entre el carrer Cultura i la rotonda de Can Peixauet). La nit del 4 de setembre es realitzarà la pintura horitzontal de la calçada per tal de posar en marxa, el dilluns dia 5, el doble sentit del trànsit de vehicles d’aquest tram, tal i com ja es va informar al mes de juny.

També, es canviarà el sentit del carrer Cultura (entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Sant Carles), en sentit ascendent. Entre el carrer Sant Carles i l’avinguda Generalitat serà de doble sentit de circulació.

Durant els mesos de juliol i agost s’han fet les obres necessàries per a l’ampliació de la calçada, la implantació de nous semàfors i la senyalització vertical, que permetran la gestió del trànsit en els dos sentits de la marxa.

Aquests canvis són el resultat de l’atenció a les demandes de diversos col·lectius veïnals.

Canvis de circulació a l'avinguda Generalitat per obres

Entre el c. Cultura i la rotonda de Can Peixauet

El 6 de juliol comencen unes obres des del núm.66 de l'avinguda de la Generalitat fins a la cantonada amb el c. Cultura que tenen la finalitat d'ampliar l'espai dels carrils de circulació. S'eliminarà la doble vorera actual, mantenint el parterre i la vorera a tocar de les facanes. Els treballs duraran unes sis setmanes.

Els canvis en el sentit del trànsit que es posaran en marxa en breu en l’av. de la Generalitat són el resultat de les demandes de diversos col·lectius veïnals. L’Ajuntament vol prioritzar l´ús de l’espai públic per als vianants i fomentar el dinamisme comercial en benefici de la qualitat de vida i la salut.

Imatge del planell amb els canvis
Planell amb els canvis de circulació

Afectació al transport públic

El dimecres 9 de setembre es farà el canvi de les línies de bus que actualment circulen pel tram del C/Mossèn Jacint Verdaguer entre C/Irlanda i Av Generalitat (B84, M19, B20 i N8), de manera que passaran a circular pel tram d'Av Banús entre Irlanda i Av Generalitat (M19, B20 i N8), i un canvi en la B84, que seguirà per Irlanda.

Millora de la mobilitat

Quan les obres d’adequació de la calçada finalitzin, els sentits de circulació en el tram de l’av. de la Generalitat, entre el carrer Cultura i l’av. Dels Banús, quedaran  establerts de la següent manera:

  • Doble sentit en l’av. de la Generalitat, en el tram esmentat.
  • Doble sentit al carrer Cultura, entre el carrer Sant Carles i l’av. de la Generalitat. En els pròxims dies el c. Cultura canviarà de sentit per al trànsit en el tram av. Santa Coloma-c. Sant Carles.
  • En sentit centre ciutat es permetrà, només a veïns i veïnes i serveis municipals, el gir a l’esquerra cap al baixador en direcció als aparcaments i serveis del carrer de Mn. Jacint Verdaguer.
  • En sentit barri de Santa Rosa es permetrà el gir a l’esquerra cap al carrer Torras i Bages, mitjançant semàfor.
  • En sentit Santa Rosa es podrà girar a la dreta cap al carrer Mn. Jacint Verdaguer, pel vial situat al costat del número 88 de l’avinguda, que canviarà de sentit.

El tram de l’av. Generalitat situat entre el carrer Cultura i la rotonda de Can Peixauet passarà de tenir dos carrils de circulació en un únic sentit (d’entrada al centre) a tenir un carril per cada sentit. Quan es posi en marxa el doble sentit de circulació no serà possible l’estacionament nocturn permès al carril esquerre de la calçada a la zona de la cruïlla elevada amb el carrer de Mn. Jacint Verdaguer. Com a alternativa a aquest estacionament nocturn hi ha dues zones properes, que funcionen entre les 22 i les 7h, al carril bus de l’av. Santa Coloma (entre Mn. Jacint Verdaguer i la rotonda de Can Peixauet) i al carril esquerre de la calçada en sentit Badalona de l’av. de Can Peixauet (entre el passeig de la Salzereda i la rotonda de Can Peixauet).

A l’av. de la Generalitat es mantindrà l’estacionament entre els números 33 al 55 i del 66 al 88. Es redistribuiran les zones de càrrega i descàrrega i s’ampliarà l’estacionament per a motocicletes. L’espai que hi ha ara al carrer Cultura per a aquest tipus de vehicles s’eliminarà i passarà a estar situat a l’av. Generalitat, a l’alçada del número 70.

Per ordenar el trànsit de vehicles es col·locaran o modificaran els semàfors en aquests punts:

  • Cruïlla del c. Cultura amb av. Generalitat.
  • Cruïlla del c. Sant Just amb av. de la Generalitat
  • Cruïlla del c. Torras i Bages amb l’av. Generalitat. En aquest espai es col·locaran semàfors per a vianants i es retirarà el polsador de pas de persones per sincronitzar el nou sistema semafòric.
  • Cruïlla av. dels Banús amb av. Generalitat. S’afegiran dos nous semàfors vehiculars front els números 79-81 de l’av. Generalitat. La cruïlla propera, de l’av. Dels Banús-c. Àngel Guimerà serà re programada.

La senyalització al terra es modificarà per indicar el doble sentit; es refaran les línies de detenció i els passos per a vianants i es pintarà una illeta de distribució a la cruïlla amb av. Dels Banús. Els senyals verticals es modificaran i es reorientaran els dels estacionaments.

Quan acabin les obres a l’avinguda Generalitat i s’implanti el doble sentit de  circulació, les línies d’autobús diürnes M19 i M20 i la nocturna N8 canviaran el seu itinerari i passaran per l’avinguda Dels Banús.