Crida a la ciutadania a complir les recomanacions oficials contra el Coronavirus

El respecte a les indicacions i adoptar mesures preventives és fonamental per tallar aquesta crisi. L'objectiu de les mesures és protegir la població més vulnerable i frenar el nombre de contagis.

L'Ajuntament ha posat en marxa el dimecres 11 de març una sèrie d'obligacions i recomanacions dirigides a la ciutadania colomenca destinades totes elles a preservar la salut dels veïns i les veïnes de la ciutat davant la possibilitat de contagi del Coronavirus SARS-CoV-2, un virus que en el moment de tancament d'aquestes pàgines havia estat qualificat de pandèmia per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Reforçar les mesures de contenció de la transmissió del Coronavirus és fonamental per frenar la seva expansió.

Totes les decisions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet sobre aquest tema són conseqüència de les instruccions donades per les administracions responsables competents: el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya. Hem habilitat un espai web que recull tota la informació actulitzada sobre el Coronavirus.

L'Ajuntament adoptarà mesures de caràcter intern, referides als treballadors i treballadores municipals per a la prevenció del contagi, i altres també en relació als serveis prestats a la ciutadania, així com la suspensió de les activitats socials, culturals o esportives que estaven previstes per els propers dies. En tots els equipaments municipals (centres cívics, instal·lacions esportives concessionades, poliesportius, biblioteques, pistes de petanca, etc.) es donaran instruccions i recomanacions sanitàries i higièniques a les persones que utilitzin les instal·lacions. Consells dirigits, especialment, als usuaris i usuàries més vulnerables a el contagi del Coronavirus. Així mateix, es col·locaran cartells informatius amb els consells sanitaris bàsics en llocs visibles per al públic i als lavabos.

Mesures decretades

El Govern de la Generalitat ha decretat unes sèrie de mesures que seran aplicades durant 15 dies, tot i que podrien ser prorrogades en funció de l'evolució de la situació:

  • Prohibició de tota activitat col·lectiva en què participen més de 1.000 persones, tant en espais oberts com en espais tancats.
  • La mesura afecta els àmbits religiosos, espectacles públics, culturals, d'oci i recreatius, independentment que l'acte sigui organitzat per una administració pública o per privats.
  • En els espais amb menys de 1.000 persones es permetrà l'activitat sempre que no se superi un terç de l'aforament màxim permès al local, perquè hi hagi un espai de separació adequat entre els participants.
  • Esdeveniments esportius: Els esdeveniments esportius professionals o no, celebrats a Catalunya, han estat suspesos durant 15 dies.
  • Educació: El Departament d'Educació ha informat, aquest dijous dia 12, del tancament de tots els centres educatius de Catalunya durant almenys 14 dies, a partir d'aquest divendres 13, com a mesura de contenció davant la pandèmia de coronavirus. Això suposa les cloenda de guarderies, escoles i instituts tant de la xarxa pública com de la concertada.

Consulteu aquí l'ampliació d'aquest mesures, decretades per la Generalitat aquest 14 de març.