CIUTAT SALUDABLE
Preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

Total despesa elegible: 8.700.000 €
Ajuda FEDER (80%): 4.350.000 €
Aportació Municipal (50%): 4.350.000 €

La finalitat de l'Objectiu Temàtic 6 és contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural.
 
Dins d'aquest Objectiu Temàtic la EDUSI de Santa Coloma de Gramenet actua en els següents
Objectius específics:
 

Objectiu específic 6.3.4

La finalitat és promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural de les àrees urbanes, en particular les d'interès turístic.


Línia d'actuació 3.A.1. Intervenció integral en el conjunt museístic Torre Balldovina - Molí d'en Ribé


Objectiu específic 6.5.2


Amb accions integrades de revitalització de ciutats, de millora de l'entorn urbà i el seu entorn.

Línia d'actuació 3.b.1. Promoure les mesures del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire que fomentin la informació i sensibilització ciutadanes

Línia d'actuació 3.B.2. Recuperació de l'àrea urbana degradada adjacent al Parc Fluvial del riu Besòs