Oficina en matèria de registre

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet només diposa d'una oficina en matèria de registre:

OIAC - Plaça de la Vila, 1 - 08921 Santa Coloma de Gramenet - Barcelona
Tel.: 93 462 40 00