Procès participatiu

Segons el Reglament Municipal de Participació i Govern Obert, el defensor/a de la ciutadania és un òrgan complementari de l’Administració que es regeix per el seu propi reglament. Pel que fa al seu nomenament o cessació, el Reglament especifica que s’haurà de consultar les entitats ciutadanes del municipi.

El dia 20 de gener, l’Alcaldessa de Santa Coloma es va posar en contacte amb les diferents entitats de la ciutat per sol·licitar-los tres noms de possibles candidats o candidates a l’elecció.

El període per a la recepció de candidatures es va tancar el dilluns 10 d’abril del 2017.

El dijous 27 d’abril es va fer una presentació pública dels candidats que van rebre més propostes per part de les entitats.

Després de la fase de consulta als grups municipals, l’alcaldessa va proposar el candidat que el Ple va ratificar posteriorment.
Tríptic informatiu