Fase 0. Validació i preparació del procés (Maig-Juny 2021)

Nucli Impulsor del Pla (en endavant NIP), un grup de 14 joves del municipi amb representativitat d’edat, gènere, origen i diversos nivells d’implicació en la realitat juvenil i associativa del municipi que acompanyaran tot el procés de definició del Pla Jove.

Fase 1: Diagnosi (Octubre 2018-Novembre 2021)

  • Focus grup amb joves: 13 joves
  • Sessió amb el NIP: 14 joves
  •  Focus groups amb tècnics/ques municipals: 16 persones
  •  Enquesta diagnòstica: 334 joves

En total s’han realitzat 4 accions participatives amb un total de 513 persones participants, 377 de les quals ho han fet durant el 2021 (la resta en anys anteriors)

Fase 2: Balanç del PLJ 2015-2018 (Setembre 2021)

Treball intern

Fase 3: Definició de l’estratègia (Octubre 2021)

Treball inter

Fase 4: Definició del Pla d’Acció: Procés participatiu (Novembre- Desembre 2021)

  • Novembre de 2021: Validació del diagnòstic i qüestionari en línia per a la recollida de propostes. 115 joves participants.
  • 27 de novembre: Jornada participativa presencial al CRJ Mas Fonollar. “Tardeo del Pla”. 224 joves participants.
  • Desembre 2021: Síntesi de propostes, definició de les línies estratègiques i pla d’acció.

En aquesta fase s’han realitzat 4 accions, de les quals 3 han estat participatives amb un total de 339 joves participants.

Projecte Procés Participatiu Ola Jove 2021-2024

Memòria del Procés d' Elaboració del Pla Local de Joventut 2021-2024