Nova ordenança de soroll i vibracions

El soroll i la contaminació acústica al nostre municipi són temes  que preocupen la ciutadania i l’Ajuntament degut a l’impacte que tenen sobre la qualitat de vida de les persones i la seva salut.

Amb el propòsit de millorar aquesta qualitat de vida i per garantir el benestar de la ciutadania, des de l’Ajuntament s’ha redactat una nova ordenança municipal sobre soroll i vibracions. Aquesta nova ordenança es basa en les directrius que marquen les lleis de la Unió Europea i les corresponents transposicions a la llei estatal i autonòmica referents a contaminació acústica.

logo procés participatiu ordenança de soroll