Informe sobre la contribució de Santa Coloma de Gramenet als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Informe preparat per la Fundació ISGlobal de Barcelona (desembre 2022)

Imatge

Recursos

Recursos generals sobre l'Agenda 2030 i els ODS
Pàgines web de les Nacions Unides dedicades a l'Agenda 2030 i els ODS així com informes anuals de progrés

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://sdgs.un.org/es/goals

Pàgina web de l'Informe de Desenvolupament Sostenible publicat anualment per la Xarxa de Solucions per al Desenvolupament Sostenible/Sustainable Development Solutions Network (en anglès)

https://www.sdgindex.org

Pàgina web d'EUROSTAT amb l'Informe anual de Desenvolupament Sostenible de la Unió Europea

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-publications/-/ks-09-22-019

Pàgina web del Ministerio de Drets Socials i Agenda 2030 del Govern d'Espanya amb informació sobre els ODS

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre com s'està implementant l'Agenda 2030 i els ODS a Catalunya

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/