Objectius de Desenvolupament Sostenible

Santa Coloma de Gramenet, exemple de bones pràctiques en la implementació de l'Agenda 2030

La Federació Espanyola de Municipis (FEMP) reconeix la contribució de Santa Coloma als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Les accions que s'han dut a terme a la ciutat formen part d'una campanya estatal que, sota el lema “2030 És Ara És Ja” vol inspirar altres administracions sobre els beneficis de la implementació dels ODS a les polítiques locals.

 

Santa Coloma de Gramenet, 2 d'octubre de 2023

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha escollit Santa Coloma de Gramenet com un dels exemples de projectes compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

La inclusió dels reptes globals a l'acció local ha estat una prioritat en les polítiques municipals de la ciutat des dels anys 90, amb l'arribada dels primers fons europeus. Les polítiques desenvolupades per l'equip de govern municipal entre el 2019 i el 2023 es van dissenyar per generar sinergies al voltant dels objectius prioritaris, destacant sempre l'impacte social de les accions, i han estat reconegudes amb nombroses mencions i reconeixements pel seu alt grau de desenvolupament en matèria d'inclusió social.

Algunes de les accions destacades per la FEMP a Santa Coloma són la regeneració urbana i ambiental del riu Besòs, els programes d'acompanyament per a l'èxit escolar o la implantació de polítiques d'igualtat de gènere de manera transversal.

Santa Coloma de Gramenet a tall d'exemple

Sota el lema “2030 És Ara És Ja”, la campanya de la Xarxa d'Entitats Locals de la FEMP busca inspirar altres corporacions locals sobre els beneficis de la implementació dels ODS a les seves polítiques.

Juntament amb Santa Coloma de Gramenet, altres iniciatives escollides com a exemple de bones pràctiques són les que duen a terme els ajuntaments d'Andújar (Jaén), Fuenlabrada (Madrid), Hernán-Pérez (Cáceres), Onda (Castelló), La Torre del Valle (Zamora), el consell municipal d'El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) i la Diputació de Còrdova.
El compromís mostrat per tots ells amb l'Agenda 2030 i la posada en marxa d'accions relacionades amb els ODS els han fet formar part d'aquesta primera mostra de bones pràctiques.

Aquests projectes abasten una àmplia gamma de prioritats per a la millora del territori, sempre des d'una mirada centrada a la construcció de municipis i societats sostenibles. La recuperació d'espais naturals, la posada en valor del patrimoni i la cultura locals, la sostenibilitat mediambiental i la participació ciutadana són algunes de les apostes que s'inclouen en aquest catàleg de bones pràctiques.

Amb l'objectiu de difondre aquestes iniciatives i conscienciar altres entitats locals sobre els beneficis d'incloure aquesta visió en les polítiques de gestió, s'ha creat un vídeo explicatiu per a cadascuna. Als vídeos, a més de mostrar el projecte i els seus avenços, s'inclouen testimonis de diferents agents implicats en la seva posada en marxa i desenvolupament.

Tots els vídeos estan disponibles a la web https://redagenda2030.es/multimedia/ i el que fa referència a Santa Coloma de Gramenet el trobareu en aquest enllaç.

Aliances per al Desenvolupament Sostenible

Amb aquesta campanya la FEMP continua treballant per impulsar la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible als municipis, diputacions, cabildos i consells insulars del país.
Aquesta iniciativa es concreta en el treball de la Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030, que integra una important representació de governs locals que es comprometen a implementar els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal a les seves polítiques públiques locals i provincials.