COMERÇ LOCAL

L’Ajuntament de Santa Coloma ofereix ajuts en ‘grames’ als comerços que promoguin criteris socials i solidaris

És una de les mesures que es porten a terme per donar suport al comerç i la restauració locals, per fer front a la crisi ocasionada per la Covid-19. L’import màxim dels ajuts serà de fins a 5.000 grames, i s’hi destinaran cent mil euros del pressupost municipal

 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, 8 de setembre de 2020.- L’Ajuntament de Santa Coloma ha anunciat noves subvencions per al comerç local en moneda local digital, ‘grama’, a aquells projectes que tinguin en compte el compliment de criteris socials i de consum responsable. És una ajuda adreçada a persones físiques i jurídiques que exerceixen activitats de comerç al detall, serveis i restauració en establiments ubicats en planta baixa, en parades de mercats municipals i de venda no sedentària de la ciutat. El termini de les sol·licituds finalitza el 30 de setembre.

 

L’import màxim dels ajuts, que es faran efectius en moneda local, serà de fins a 5.000 grames (cal recordar que una grama té el valor d’un euro). L’Ajuntament destina a aquestes subvencions un pressupost extraordinari de cent mil euros. La mesura forma part de les accions que es porten a terme a la ciutat per donar suport al comerç i la restauració, en un moment especialment sensible a causa de la crisi generada per la Covid-19. L’objectiu del pagament en grames és que els diners públics es quedin a la ciutat i generin riquesa i ocupació.

 

Les subvencions a projectes per a fomentar el consum responsable i l’economia social i solidària tenen com a objectiu estimular entre el teixit comercial colomenc el compliment de criteris socials com, per exemple, la venda de productes ecològics, de proximitat i de comerç just, la compra local, l’associacionisme, el cooperativisme, l’ús d’energia verda i d’embolcalls reutilitzables, entre altres accions amb impacte social vinculades a la seva activitat comercial.

Sistema innovador

La Moneda Local Digital permet establir, entre els criteris de valoració de les subvencions, un ajut extra en funció del nombre i característiques de les transaccions en grames. D’aquesta manera s’aconsegueix augmentar l’efecte multiplicador de la inversió pública, ja que cada ajut beneficia a un comerç en particular i, al mateix temps, el seu responsable es veu estimulat a reinvertir les Grames dins de la xarxa de comerços i serveis de Santa Coloma, fent que el diner circuli més vegades i durant més temps entre el teixit productiu local.

 

Amb aquests ajuts, s’estimula l’oferta (grames per al comerç local), es posen en valor els criteris socials del teixit comercial de proximitat i es fomenta que els diners circulin més vegades i durant més temps entre el comerç colomenc (doncs el comerciant rep ajuts i retorna al teixit comercial en forma de consum).

 

Sessions formatives obligatòries

Com a requisit per a accedir a la subvenció cal participar en una de les següents sessions de formació tècnica i administrativa per a la sol·licitud i justificació de la subvenció:

• 8 de setembre de 2020, a les 11 h.

• 9 de setembre de 2020, a les 15 h.

• 15 de setembre de 2020, a les 15 h.

• 16 de setembre de 2020, a les 11 h.

Totes aquestes sessions es realitzaran mitjançant la plataforma: www.meet.jit.si/ComerçSantako

 

‘La grama’ en xifres

L’Ajuntament ha pagat 695.737 grames només en subvencions en l’àmbit sociocultural, esportiu, del comerç, els serveis i la restauració, així com altres tipus de premis, incentius i ajuts. Aquestes grames han generat un volum de circulació de més de 2.500.000 grames. Això significa que cada grama injectada al sistema ha circulat de mitjana un total de 3,66 vegades entre els membres de la grama. El 2019, l’efecte multiplicador generat per cada grama va ser d’11.

 

Tenint en compte que el 2017 va ser l’any d’arrencada del projecte, i que part del 2020 s’està veient afectat per l’aturada de l’activitat provocada per la Covid-19, podem concloure que el grau de circulació de la grama el 2019, a ple rendiment, ha estat molt satisfactori.

 

Actualment, la ciutat disposa d’una xarxa de comerç social de 800 membres, dels quals 400 són comerços, cooperatives i empreses, 150 són associacions i entitats, i 250 persones a títol particular. En el darrer semestre de 2019, el nombre de membres de comerços, cooperatives i empreses va créixer més del 25 %.

 

 

Per a més informació i/o contactes:

Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Dori Morillo / Elsa Blasco

630064731  / 660294800
morilloga@gramenet.cat

blascoce@gramenet.cat