La Diputació de Barcelona presenta a Santa Coloma de Gramenet l'oferta pública d’espais d’allotjament empresarial

Els 89 Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), impulsats per la Diputació de Barcelona, disposen de 1.621 espais d’allotjament empresarial a la província de Barcelona, amb una mitjana d’ocupació del 72%.

Dos d’aquests espais d'allotjament són a Santa Coloma: els centres d'empreses Can Peixauet i Bosc Llarg que acullen a 42 empreses entre els dos vivers.

Santa Coloma de Gramenet, 2 de febrer de 2023.

La diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, Eva Menor, ha presentat aquest matí l’oferta pública d’espais d’allotjament per a empreses i persones emprenedores a la província de Barcelona al Centre d’Empreses Bosc Llarg de Santa Coloma de Gramenet, en un acte que ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. Es tracta d'una oferta gestionada per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, a través dels Centres de Serveis Locals a les Empreses.

El Centre d’Empreses Bosc Llarg és un d'aquests espais d’allotjament empresarial -l'altre de la ciutat és a Can Peixauet- que combina oferta de despatxos amb petites naus industrials i que tal com ha apuntat l’alcaldessa Núria Parlon, "està al 70% d’ocupació i al 100% pel que fa a l’oferta de tallers ocupacionals".

L’alcaldessa de Santa Coloma ha destacat també la importància d’aquest tipus de programes públics de suport a l'emprenedoria, "la Diputació de Barcelona, mitjançant la subvenció dels Centres Locals de Serveis a les empreses, ens ha permès consolidar el suport a emprenedors/es i empreses que ja anàvem donant des de l'ajuntament".
"L'allotjament empresarial permet la competitivitat i contribueix a afavorir les xarxes relacionals entre les empreses i els emprenedors i les emprenedores"ha afegit Núria Parlon.

Actualment, a la província hi ha 64 infraestructures d’allotjament empresarial amb 1.621 mòduls en 47 municipis, amb una ocupació mitjana que se situa en el 72%. 
Aquests espais estan adaptats tant al cicle de vida de l’empresa (de recent creació a consolidades) com a les seves necessitats d’espais de treball (oficines, coworking i naus industrials).

Segons dades de la Diputació de Barcelona, de mitjana, la taxa de supervivència de les empreses allotjades en un espai de titularitat pública al cap de tres anys de la seva creació és del 70%, mentre que per al total de les empreses en el mateix període és del 58,6%.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses donen suport a la creació i consolidació de noves empreses

La província de Barcelona compta amb 89 Centres que donen cobertura al 98% de la població i una xarxa de més de 600 professionals. Els CLSE són departaments ubicats als ajuntaments o altres ens locals que treballen amb l’objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori. Fonamentalment, contribueixen a la creació, consolidació i el creixement de noves empreses i de les empreses ja existents per millorar-ne la competitivitat. La seva activitat se centra a acompanyar les persones emprenedores i les empreses en els processos de gestació, creació, posada en marxa i consolidació de les seves iniciatives empresarials mitjançant diferents serveis.

La Diputació de Barcelona, a través dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, va ajudar a crear, l’any passat, 2.790 empreses i 3.693 llocs de treball a la província. Unes dades que sumades als diferents serveis d’assessorament, informació i realització d’estudis de viabilitat signifiquen que la Diputació ha atès durant, aquest període 66.447 persones emprenedores i 54.278 empreses a través de les diferents accions, el que representa un increment d’un 15% de les persones emprenedores usuàries i un 6% de les empreses.

Entre els principals serveis que els CLSE van oferir aquest 2022 destaquen les 2.721 accions de formació empresarial realitzades a 18.976 participants; la prestació de 124.052 serveis d’informació; l’atenció de 68.946 consultes d’assessorament; el suport a l’elaboració de 3.652 plans d’empresa; la prestació de 7.689 serveis de tramitació de subvencions o constitucions d’empreses per persones emprenedores i 24.097 serveis de tramitació a empreses; l’acompanyament de 9.193 projectes empresarials tant de creació com de consolidació empresarial i l’oferta d’aquests 1.627 espais d’allotjament empresarial.

Les empreses vinculades amb algun CLSE tenen major taxa de supervivència empresarial

Tres anys després de la posada en marxa de les empreses, les que estan vinculades a algun CLSE tenen, de mitjana, una supervivència més alta amb les dades que presenta l’Institut Nacional d’estadística (INE) tant per a Espanya com per a la província de Barcelona, amb una diferència d’entre 3 i 1,5 punts percentuals a favor de les empreses que passen pels CLSE.