Ple municipal

Número: 10/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de setembre de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de les actes número 8/2021 i 9/2021, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 26 de juny i 26 de juliol de 2021, respectivament.
     
2 SECRETARIA GENERAL

Presa de possessió del Sr. Manuel Arrébola Bernabé com a regidor del grup municipal Partit Socialista de Catalunya.
     
3 SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
     
4 ALCALDIA [Intervenció]
 
Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2020.
     
5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Tresoreria]
 
Proposta d'aprovació de les operacions d’endeutament a llarg termini derivades de la modificació de crèdit aprovada en el Ple del mes de juny de 2021 per import de 20.597.748,49 euros.
     
6 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]
 
Proposta d'acord sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament en la Diputació de Barcelona.    

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]
 
Proposta d'acord de l'ampliació de les delegacions a l'ORTG.
     
8 TINÈNCIA ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Proposta d'acord de l'adhesió i integració de l'Ajuntament en el Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella.

 

PROPOSTES D’URGÈNCIA

Ratificació de la urgència

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació d’una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2021.

 

Ratificació de la urgència

10 TINÈNCIA ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Donar compte que la despesa actual prevista per l’execució de l’obra de l’edifici

d’habitatges dotacionals públics per a la gent gran situat en la confluència dels carrers Almogàvers i Laredo al barri de Can Calvet i autoritzar la despesa de 929.673,76 euros.

 

MOCIONS

 GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

MOCIÓ PER L’IMPULS I MILLORA DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA A SANTA COLOMA DE GRAMENET.

* Petició de paraula Joventut Socialista de Catalunya – Sr. Sergio Pozo. 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA OKUPACIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA COLOMA DE GRAMENET.

* Petició de paraula PAHV Gramenet – Sra. Fadoua Harrak.

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ MUNICIPAL D’INCENDIS A SANTA COLOMA DE GRAMENET.

MOCIÓ PER EXIGIR MESURES QUE FRENIN L’ESCALADA DE PREUS DE L’ELECTRICITAT. 

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER UN SISTEMA AEROPORTUARI A CATALUNYA QUE SUPERI LA PROPOSTA D’ALLARGAMENT DE LA TERCERA PISTA A L’AEROPORT DEL PRAT.

 *ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ DE PROMOCIÓ I IMPLEMENTACIÓ MUNICIPAL DEL PROJECTE VIOPET. 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL INCIVISMO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET. 

          
PRECS I PREGUNTES