Ple municipal

Número: 2/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 25 de gener de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

1    
Aprovació, si escau, de les actes número 11/20 i 12/20, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 30 de novembre i 21 de desembre de 2020, respectivament.

2    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3     ALCALDIA [Servei d’Assumptes Generals]

Donar compte de les dades corresponents a les rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència 31 de desembre de 2019.

4     Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL

Proposta d’aprovació del conveni de col•laboració per a la prestació del Servei d’atenció als animals de companyia amb els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs.
    

MOCIONS

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

-MOCIÓ EN RELACIÓ AMB ELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC I L’INCREMENT DEL PREU DE LA LLUM.

* Petició de paraula Sr. Juan Carlos González [Assemblea Aturats/des i per un treball digne]

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS 

-MOCIÓN PARA REDUCIR LAS SUBIDAS DESPROPORCIONADAS DE LA FACTURA ELÉCTRICA.

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

-MOCIÓ PER SOL·LICITAR L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA (AMEP).

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

-MOCIÓ PER REFERMAR EL COMPROMÍS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET AMB L’ANTIFEIXISME I LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA.

* Petició de paraula Sra. Carme [Comissió antifeixista]

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

-MOCIÓ DE SUPORT  DEL MÓN LOCAL AL TEIXIT  ESPORTIU DE STA. COLOMA DE GRAMENET, DAVANT L’ATURADA OBLIGADA DE LA SEVA ACTIVITAT

* Petició de paraula Sr. José Javier González [Basquet Draft Gramenet]

* Petició de paraula Sr. Jordi Villena [Club Deportivo Marín]

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

-MOCIÓ EN SUPORT AL PROJECTE FUNCIONAL DEL “HUB INTERNACIONAL DE CONEIXEMENT PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA PAU”, EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES I AL DESENVOLUPAMENT D’UNA ACCIÓ ESTRATÈGICA NEXT GENERATION EU. 

* Petició de paraula Sr. Marius Rubiralta [Grup Internacional d'Experts Hub Internacional de Coneixement per al Desenvolupament Sostenible i la Pau]

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

-MOCIÓN PARA EL IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD.

 

PRECS I PREGUNTES