La situació derivada de la pandèmia posa a les entitats davant de nous reptes entorn de la  transformació digital, la comunicació, la planificació, la diversificació de captació de fons econòmics, entre d’altres. Per aquest motiu encetem aquest procés de detecció de necessitats a les organitzacions sobre les àrees més prioritàries.

Us convidem que escolliu un dels dies següents per a participar de la sessió -trieu només una de les dues dates proposades- on es realitzarà un formulari a través de la plataforma zoom, que ens permetrà identificar on es troben les dificultats per a més endavant definir un itinerari formulari que permeti una millor adaptació i resposta als obstacles detectats.

Recomanem que a aquesta sessió assisteixi la persona o les persones amb un ampli coneixement de l’entitat (junta o individu/s sobre el que recau la gestió, planificació i organització).

Seleccioneu a continuació quin dia teniu millor disponibilitat per a assistir a la sessió de detecció de necessitats i ompliu les dades que us demanen:

Inscripció sessions detecció necessitats

Inscripció a sessió de detecció

* Camps obligatoris