Els regidors

Pedro Cano
Pedro Cano
Dolores Andrades
Dolores Andrades

En aquest mandat que fa poc que ha començat, hem assumit, entre d’altres, la responsabilitat de ser la Regidora i el Regidor del Districte III, un districte molt extens en territori, el més  gran de la ciutat i per tant amb unes peculiaritats molt específiques.
En l’anterior legislatura s’han abocat esforços per tal d’atendre les diferents necessitats dels nostres barris, així podem destacar actuacions com les següents:
-S’ha reparat la vorera de la  Carretera Font de l’Alzina i s’han fet reformes del passatge Saragossa per millorar la mobilitat i accessibilitat
-S’ha procedit a l’alineació definitiva de les façanes a l’avinguda de Catalunya amb el carrer de Santiago Rusiñol donant resposta a la demanda dels veïns i veïnes afectats i equilibrant l’entorn urbà i vial.
-Destaca també l’arranjament de la Pista poliesportiva del Centre Cívic de Can Franquesa, la pavimentació de les escales -anteriorment de sorra- que connecten el c/Cabrera amb el c/de Menorca. I en el c/de Córdoba s’han construït 1.350m2 de noves voreres i s’han fet 28 noves places d’aparcament
-S’ha procedit també a realitzar millores integrals al Jardins 11 de Novembre, reparació i pintura de murs, en especial el de l’escola, reparació del paviment, neteja d’herbes i repintat dels bancs. 
-I el Camp d’Atletisme Antoni Amorós ja és una realitat. Aquesta nova instal·lació, situada al parc de Can Zam, disposa d’uns 18.000 m2. Aquest complex està format per una pista d’atletisme (vuit carrers), amb grades per 500 persones, i un edifici on s’ubiquen els vestidors, les sales d’activitats i altres espais complementaris (2 magatzems, farmaciola i sala de megafonia). 

Però, com hem dit al començament, el Districte és molt gran i són encara necessàries més actuacions. Per aquest motiu ens dedicarem, des de la proximitat i el contacte amb vosaltres, a que aquests actuacions es portin a terme i que s’engeguin nous projectes. Comptem amb vosaltres!!.